„Gra w Życie – Kontynuacja”

utworzone przez | 7 czerwca 2016 | Ogłoszenia

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej wspólnie z partnerami: Warsztatem Terapii Zajęciowej w Komarowie – Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej oraz PHU „Dreams” Zdzisława Cyc z Komarowa – Osady rozpoczęło realizację projektu „Gra w Życie – Kontynuacja” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną po raz kolejny mają możliwość uczestnictwa w projekcie, którego celem głównym jest aktywizacja i integracja ze społecznością lokalną 20 osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Komarów – Osada, Łabunie, Sitno, Miączyn poprzez wdrożenie innowacyjnej metody terapeutyczno – treningowej w trakcie rotacyjnego pobytu 4 pięcioosobowych grup treningowych wraz z opiekunem w mieszkaniu treningowym. Przebywający tam uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału m.in. w warsztatach umiejętności: warsztacie gospodarczo – stolarskim oraz warsztacie wypieku chleba i innego pieczywa, spotkaniach tematycznych dotyczących: bezpieczeństwa na drodze, przemocy fizycznej i psychicznej, poruszana będzie tematyka społeczno – prawna (zajęcia te prowadzone będą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin a także społeczności lokalnej). Zaplanowany jest również Piknik Integracyjny na Rynku w Komarowie – Osadzie w dniu 14 sierpnia 2016 roku.

Projekt „Gra w Życie – Kontynuacja” to zadanie dwuletnie realizowane w okresie 01.06.2016 – 30.11.2017 r.

 

Koordynator Projektu

Justyna Panas

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...
Skip to content