Gminno-Parafialne Święto Plonów

utworzone przez | 4 września 2023 | Aktualności

„Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk …” to myśl przewodnia Gminno-Parafialnego Święta Plonów, gminy Komarów-Osada. Tradycje związane z obrzędem dożynkowym zgromadziły w tym uroczystym dniu 20 sołectw z naszej gminy. Święto rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego do miejscowego kościoła, który prowadziła  Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Ryszarda Gryciaka ze Starostami dożynek Panią Katarzynę Zasuwa z miejscowości Księżostany i Panem Konradem Świerszcz z miejscowości Zubowice.

Zgromadzonych powitała Wójt Gminy Pani Wiesława Sieńkowska, która w swoim przemówieniu zauważyła szczególną rolę rolnika w życiu lokalnej społeczności, jego zaangażowanie i trud wkładany w pracę na roli.

Mszę Świętą dziękczynną za tegoroczne zbiory oraz w intencji wszystkich  rolników z terenu gminy odprawili: ks. proboszcz Franciszek Nieckarz i ks. wikariusz Tomasz Szumowski.

W czasie Mszy Świętej na ręce gospodarza dożynek Wójta Gminy i Księdza Proboszcza Starostowie Dożynek i delegacje sołectw złożyli chleb – najpiękniejszy owoc pracy rąk ludzkich, który po mszy został rozdzielony pomiędzy uczestników.

W imieniu poszczególnych sołectw chleb składali:

 • Antoniówka: Pani Justyna Antos – sołtys z mężem Panem Jerzym Antos
 • Dub: Pan Andrzej Szeremeta – sołtys
 • Huta Komarowska: Pan Jan Matuszak – sołtys i Pani Elżbieta Matuszak
 • Janówka Wschodnia: Pan Mieczysław Sokołowski-sołtys i Pani Elżbieta Małyska-przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
 • Janówka Zachodnia: Pan Waldemar Krosman – sołtys i Pani Alicja Wiśniewska
 • Kadłubiska: Pan Ireneusz Łagowski
 • Komarów Górny: Pan Konrad Szala – sołtys z żoną Panią Małgorzatą Szala
 • Komarów-Osada: Pani Ewelina Worobiej – sołtys i Pan Maciej Bardziński
 • Komarów-Wieś: Pan Ryszard Mazur – sołtys, Pani Antonina Bajwoluk – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich
 • Kraczew i Sosnowa-Dębowa: sołtysi Pani Jadwiga Bochen i Pan Andrzej Sendecki
 • Krzywystok i Krzywystok-Kolonia: Pani Maria Balicka – sołtys i Pan Grzegorz Wiśniewski
 • Księżostany i Księżostany-Kolonia: Pan Tomasz Stopa – sołtys
 • Ruszczyzna: Pan Zbigniew Pysiewicz –  sołtys i Pani Elżbieta Najda
 • Śniatycze: Pan Jerzy Marucha – sołtys
 • Tomaszówka: Pan Grzegorz Dec
 • Tuczapy i Swaryczów: Pani Dagmara Krzyżanowska – sołtys z mężem Panem Arturem Krzyżanowskim
 • Wolica Brzozowa: Pan Zenon Ulanowski-sołtys i Pani Małgorzata Lizak
 • Wolica Brzozowa-Kolonia: Pan Grzegorz Bilewicz – sołtys z żoną Panią Barbarą Bilewicz
 • Wolica Śniatycka – Pani Patrycja Bratko – sołtys
 • Zubowice i Zubowice Kolonia: sołtysi Pani Anna Szewczuk i Pani Monika Jakubiak
 • Klub Seniora „Legenda”: Pani Genowefa Siek i Pan Ryszard Niezgoda.
 • Pan Paweł Czop w darze złożył tegoroczny miód
 • Pani Jadwiga Kaczorowska złożyła w darze owoce

Po zakończonej Mszy barwny korowód przeszedł na halę sportową, gdzie odbyła się dalsza część dożynek.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Monika Pawłowska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, która w swoim wystąpieniu wyraziła szacunek dla ciężkiej pracy rolnika. Dziękowała rolnikom za całoroczny trud i wysiłek włożony w pracę na roli. Życzyła dobrego zdrowia i wielu sukcesów.

Podczas tegorocznego Święta Plonów zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane na wniosek Wójta Gminy Komarów-Osada przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dyplomy  uznania  za „Zasługi dla Rolnictwa w Gminie Komarów-Osada” otrzymali:

 • Pani Elżbieta Małyska z Janówki Wschodniej
 • Pan Andrzej Szeremeta z Duba
 • Pan Zbigniew Różaniecki z Janówki Zachodniej
 • Pan Kazimierz Jarmoła ze Śniatycz
 • Pan Konrad Świerszcz z Zubowic
 • Pan Mateusz Śmiech z Krzywegostoku
 • PanJózef Pachla z Tuczap
 • Pan Stanisław Papuga z Janówki Wschodniej
 • Pan Piotr Sołoducha z Wolicy Śniatyckiej
 • Pan Krzysztof Dyjak z Zubowic Kolonii

Podczas tegorocznych dożynek zostały także wręczone podziękowania osobom, które wykazały się wieloletnią działalnością społeczną na rzez gminy oraz współpracą przy organizacji uroczystości rocznicowych Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem. W tym roku z powodu burzy obchody rocznicowe zostały przerwane, dlatego statuetki zostały wręczone podczas dożynek.

Statuetkami za współpracę przy organizacji uroczystości rocznicowych Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem uhonorowani zostali:

 • płk Krzysztof Sarnowski- Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
 • bryg. Jacek Sobczyński- Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu
 • Wiesław Pawluk – Komendant Miejskiej Policji w Zamościu
 • sztab. Zbigniew Byczek -Kierownik Posterunku Policji w Łabuniach

Za wieloletnią i aktywną działalność społeczną na rzecz Gminy Komarów-Osada statuetki otrzymali:

 • Pan Łukasz Kułaj
 • Pan Justyna Kwika
 • Pan Andrzej Lalik
 • Pan Michał Niedźwiedź

Statuetki za wieloletnią i aktywną działalność na rzecz rozwoju Gminy Komarów-Osada otrzymali:

 • Pani Jadwiga Białowolska
 • Pani Krystyna Bondyra
 • Pani Alicja Ferszt
 • Pani Barbara Krawiec
 • Pan Roman Krawiec
 • Pan Andrzej Kuryłowicz
 • Pan Tadeusz Lis
 • Pan Jacek Masłowski
 • Pani Krystyna Pachla
 • Pan Marek Złomańczuk

Piękne i barwne wieńce dożynkowe przyniosły delegacje z 14 miejscowości:

 • Sołectwo Janówka Wschodnia i Zachodnia: Pan Paweł Naworol – Radny Rady Gminy, Pan Paweł Kaczor, Pan Daniel Małyska, Pan Kamil Małyska
 • Sołectwo Sosnowa-Dębowa i Kraczew: Pani Jadwiga Bochen-sołtys, Pani Maria Dwilińska, Pani Irena Wronka, Pani Stanisława Szewczuk
 • Sołectwo Krzywystok i Krzywystok-Kolonia: Państwo Marzena i Waldemar Wiśniewscy, Pani Maria Wybranowska, Pan Józef Balicki
 • Sołectwo Swaryczów i Tuczapy: Pani Alina Pachla, Pani Wioletta Gorzkiewicz, Pani Danuta Czupryńska, Pani Dagmara Krzyżanowska
 • Sołectwo Zubowice i Zubowice-Kolonia: Pani Anna Szewczuk – sołtys, Pani Alicja Gonczarko, Pani Alicja Typek, Pani Magdalena Szczerbik
 • Sołectwo Antoniówka: Pan Tomasz Majcher, Pan Dawid Wałasztyn, Pan Jacek Kostrubiec, Pan Szymon Niedźwiedź
 • Sołectwo Śniatycze: Pani Grażyna Jarmoła, Pani Czesława Winnik, Pan Andrzej Sokołowski, Pan Brajan Bajwoluk
 • Sołectwo Komarów-Wieś: Pani Władysława Tymczuk, Pani Wanda Marczyk, Pani Danuta Chmiel, i Pani Krystyna Mazur
 • Sołectwo Ruszczyzna: wieniec przyniosły dzieci Oliwia Skrzyński, Anna Skrzyńska, Eryk Wierzański i Mikołaj Kwiecień
 • Sołectwo Komarów-Osada: Pani Barbara Pachla, Pani Joanna Obuchowicz, Pan Karol Babiszewski, Pan Bolesław Bardziński; bukiety kwiatów i owoce niosły dzieci: Ania Worobiej, Wiktoria Worobiej, Oliwia Bardzińska, Basia Palonka, Oliwia Naworol
 • Sołectwo Księżostany i Księżostany-Kolonia: Pani Małgorzata Stopa, Pani Iwona Kudyk, Pani Agnieszka Bil, Pani Iwona Kozak
 • Sołectwo Tomaszówka: Pani Justyna Winnik, Pani Justyna Grądz, Pani Katarzyna Posłajko, Pani Mariola Dubas
 • Sołectwo Dub: Pani Joanna Dmitroca, Pani Małgorzata Jednacz, Pan Krzysztof Romańczuk, Pan Paweł Dmitroca
 • Klub Seniora „Legenda”: Pani Zofia Wróblewska, Pani Krystyna Pokrywka, Pani Kazimiera Osuch, Pani Krystyna Sierak

Wspaniałe wieńce dożynkowe wykonane przez lokalnych twórców oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich zachwycały kształtem, ukazując piękno, jakie dają plony ziemi: kłosy zbóż symbolizujące urodzaj i dostatek, kwiaty symbolizujące piękno i radość, owoce i warzywa symbolizujące bogactwo natury. W wykonanie każdego z nich autorzy włożyli wiele pracy i serca. Niełatwe więc zadanie mieli członkowie komisji konkursowej w składzie: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Monika Pawłowska, Wójt Gminy Pani Wiesława Sieńkowska, Wójt Gminy Miączyn Pan Ryszard Borowski, starostowie dożynek Pani Katarzyna Zasuwa i Pan Konrad Świerszcz, Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siek, Wszystkie wieńce zasługiwały na najwyższe uznanie. Komisja konkursowa w konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” postanowiła przyznać:

Szczególne wyróżnienia dla wieńców z miejscowości:

 • Antoniówka
 • Komarów-Osada
 • Dub
 • Księżostany i Księżostany Kolonia
 • Ruszczyzna
 • Swaryczów i Tuczapy

Pierwsze miejsca otrzymały wieńce z miejscowości:

 • Janówka Wschodnia i Zachodnia
 • Klub Seniora „Legenda”
 • Komarów-Wieś
 • Krzywystok i Krzywystok-Kolonia
 • Sosnowa-Dębowa i Kraczew
 • Śniatycze
 • Tomaszówka
 • Zubowice i Zubowice Kolonia

W trakcie dożynek od wielu lat organizowany jest kiermaszu „To i owo na ludowo”, w czasie którego przeprowadzany jest konkurs na „Najsmaczniejsze stoisko”. W konkursie wzięło udział 7 stoisk przygotowanych przez: Koło Gospodyń Wiejskich Antoniówka, Koło Gospodyń Wiejskich Janówka Wschodnia i Zachodnia, Koło Gospodyń Wiejskich Komarów Wieś, Koło Gospodyń Wiejskich Ruszczyzna, Koło Gospodyń Wiejskich Krzywystok, Klub Seniora „Legenda oraz Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Janówce Zach.

Komisja oceniając stoiska podkreśliła niezapomniany smak, zapach, oryginalność potraw oraz  pomysłowość i ciekawą aranżację przygotowanych stoisk. Komisja przyznała 7 równorzędnych nagród.

Zwieńczeniem dożynek był przegląd dorobku artystycznego naszej gminy. Na scenie w programie artystycznym zaprezentowała się Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta, której koncert wzbudził duże zainteresowanie. Zespół Klubu Seniora „Legenda” zaprezentował piękne dożynkowe pieśni i przyśpiewki.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez lokalnych twórców. Swoje prace prezentowały:

 • Pani Ewa Barczyńska z miejscowości Zubowice
 • Pani Lucyna Baryła z miejscowości Śniatycze
 • Pani Jadwiga Kaczor z miejscowości Janówka Wschodnia
 • Pani Krystyna Kozak z miejscowości Kadłubiska
 • Pani Grażyna Niezgoda z miejscowości Janówka
 • Pani Urszula Pakuła z miejscowości Komarów-Osada
 • Pani Maria Posłajko z Komarowa-Osady
 • Pan Andrzej Sendecki z miejscowości Sosnowa Dębowa
 • Pani Henryka Syty z miejscowości Ruszczyzna
 • Pan Adam Wawrzonek z Huty Komarowskiej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej z miejscowości Wolica Brzozowa
 • Dziecięca Grupa Plastyczna działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie

Dziękujemy twórcom za kultywowanie oraz promowanie rękodzieła ludowego i plastyki obrzędowej.

Dużą popularnością cieszyło się stoisko promocyjne Koła Łowieckiego nr 44 „Roztocze” w Zamościu, na którym można było popróbować potraw myśliwskich.

Uroczyste dożynki zakończył koncert zespołu „Lejdi M”. Publiczność była zachwycona wspaniałym głosem solistki. Koncert został nagrodzony gromkimi brawami.

Podczas tegorocznych dożynek została podsumowana akcja „Rowerowy sierpień”. Nagrodę Wójta Gminy Komarów-Osada otrzymał Pan Tadeusz Maciuk, który w miesiącu sierpniu przejechał 350 km.

Piękną inicjatywę podjął Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy OSP Komarów-Osada, organizując wśród uczestników uroczystości akcję poboru krwi, zebrano 7,65 litra krwi. Bardzo dziękujemy wszystkim krwiodawcom za dzielenia się darem krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Gorąco dziękujemy mieszkańcom gminy za wspólne świętowanie. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przy organizacji tego święta.

Zapraszamy za rok.

Organizatorzy:

 • Rada Gminy, Wójt Gminy Komarów-Osada
 • Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Komarowie-Osadzie

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content