Gminne zawody sportowo pożarnicze grupy A

utworzone przez | 26 czerwca 2023 | Aktualności

W niedzielne przedpołudnie 25 czerwca 2023 roku na wielofunkcyjnym boisku sportowym w Komarowie-Osadzie rozegrano zawody sportowo-pożarnicze dla Gmin Łabunie i Komarów-Osada. W zawodach udział wzięło łącznie 13 jednostek OSP, w tym 7 z terenu Gminy Łabunie i 5 z terenu Gminy Komarów-Osada w grupie A (męskie drużyny pożarnicze) oraz drużyna żeńska OSP Łabunie, która wystartowała w grupie C (kobiece drużyny pożarnicze).

Uczestników zawodów jak i widzów powitał Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Komarowie-Osadzie Pan Krzysztof Romańczuk.

Zawody nadzorowała komisja sędziowska z Państwowej Straży Pożarnej na czele z sędzią głównym zawodów Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego PSP w Zamościu mł. bryg. Przemysławem Ilczukiem.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

W klasyfikacji końcowej zawodów I miejsce zajęła jednostka OSP z Komarowa-Osady, II miejsce jednostka OSP z Zubowic, III miejsce OSP z Duba, IV miejsce OSP ze Śniatycz, V miejsce OSP z Antoniówki.

Wójt Gminy Komarów-Osada Pani Wiesława Sieńkowska pogratulowała zdobytych osiągnięć i wręczyła nagrody.

Liczymy, że zwycięskie drużyny będą godnie reprezentować gminę na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content