Gmina Komarów-Osada liderem w pozyskiwaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

utworzone przez | 12 października 2023 | Aktualności

Wyniki ósmej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednoznacznie wskazują, że to nasza gmina jest liderem powiatu zamojskiego wśród gmin do 15 tys. mieszkańców pod względem pozyskiwania funduszy na inwestycje rozwijające region wschodniej Polski.

W obecnym naborze gmina otrzymała 10 milionów złotych na utworzenie przedszkola ze żłobkiem w gminie Komarów-Osada. Nowoczesny budynek zapewni dzieciom należyte warunki opieki
i kształcenia.

Jestem niezmiernie szczęśliwa, że udało się pozyskać środki finansowe na tą jakże potrzebną dla rozwoju gminy inwestycję. W połączeniu z trwającą już inwestycją rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie wraz z modernizacją szkolnej infrastruktury sportowej na którą również pozyskałam ponad 15 milionów złotych, gmina stworzy dostępne i wszechstronne środowisko edukacyjne, w którym dzieci z różnymi zdolnościami będą mogły rozbudzać swoją ciekawość świata, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, zgłębiać wiedzę i odkrywać swoje talenty. Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy naszych najmłodszych mieszkańców, zapewni rodzicom możliwość podjęcia pracy zawodowej podczas gdy ich pociechy z radością będą korzystały z możliwości edukacyjnych.

W planach mamy kolejne inwestycje które będziemy realizować przy udziale środków zewnętrznych.

Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content