Gmina Komarów-Osada liderem w pozyskiwaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

utworzone przez | 12 października 2023 | Aktualności

Wyniki ósmej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednoznacznie wskazują, że to nasza gmina jest liderem powiatu zamojskiego wśród gmin do 15 tys. mieszkańców pod względem pozyskiwania funduszy na inwestycje rozwijające region wschodniej Polski.

W obecnym naborze gmina otrzymała 10 milionów złotych na utworzenie przedszkola ze żłobkiem w gminie Komarów-Osada. Nowoczesny budynek zapewni dzieciom należyte warunki opieki
i kształcenia.

Jestem niezmiernie szczęśliwa, że udało się pozyskać środki finansowe na tą jakże potrzebną dla rozwoju gminy inwestycję. W połączeniu z trwającą już inwestycją rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie wraz z modernizacją szkolnej infrastruktury sportowej na którą również pozyskałam ponad 15 milionów złotych, gmina stworzy dostępne i wszechstronne środowisko edukacyjne, w którym dzieci z różnymi zdolnościami będą mogły rozbudzać swoją ciekawość świata, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, zgłębiać wiedzę i odkrywać swoje talenty. Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy naszych najmłodszych mieszkańców, zapewni rodzicom możliwość podjęcia pracy zawodowej podczas gdy ich pociechy z radością będą korzystały z możliwości edukacyjnych.

W planach mamy kolejne inwestycje które będziemy realizować przy udziale środków zewnętrznych.

Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy Komarów-Osada

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content