Dzień Sołtysa

utworzone przez | 13 marca 2023 | Aktualności

10 marca 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Komarowie-Wsi uroczyście obchodzono „Dzień Sołtysa”. Pani Wójt Wiesława Sieńkowska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Sołtys to wyjątkowa funkcja publiczna, a codzienna ich praca jest najbliżej ludzkich spraw, bo sołtysi aktywnie komunikują się z lokalną społecznością i pełnią rolę gospodarzy wsi. Pani Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Jerzym Pałczyńskim i Sekretarzem Gminy Panem Stanisławem Siekiem dziękowali Paniom Sołtyskom i Panom Sołtysom za trud ich codziennej pracy na rzecz mieszkańców sołectw. Złożyli najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, a także satysfakcji z podejmowanych wyzwań i kreatywnych inicjatyw.

W poszczególnych miejscowościach funkcje sołtysów pełnią:

Pani Justyna Antos sołectwo Antoniówka,

Pani Maria Balicka sołectwo Krzywystok,

Pan Grzegorz Bilewicz sołectwo Wolica Brzozowa-Kolonia,

Pani Jadwiga Bochen sołectwo Kraczew,

Pani Dorota Borowska sołectwo Tomaszówka,

Pani Patrycja Bratko sołectwo Wolica Śniatycka,

Pani Monika Jakubiak sołectwo Zubowice,

Pan Ryszard Kasprzak sołectwo Krzywystok-Kolonia,

Pani Krystyna Kozak sołectwo Kadłubiska,

Pan Waldemar Krosman sołectwo Janówka Zachodnia,

Pani Dagmara Krzyżanowska sołectwo Tuczapy,

Pan Tomasz Kułaj z sołectwo Komarów Dolny,

Pan Jerzy Marucha sołectwo Śniatycze,

Pan Jan Matuszak sołectwo Huta Komarowska,

Pan Ryszard Mazur sołectwo Komarów-Wieś,

Pan Zbigniew Pysiewicz sołectwo Ruszczyzna,

Pan Andrzej Sendecki sołectwo Sosnowa-Dębowa,

Pan Mieczysław Sokołowski sołectwo Janówka Wschodnia,

Pan Tomasz Stopa sołectwo Księżostany-Kolonia,

Pan Konrad Szala sołectwo Komarów Górny,

Pan Andrzej Szeremeta sołectwo Dub,

Pani Anna Szewczuk sołectwo Zubowice-Kolonia,

Pan Edmund Tomaszczuk sołectwo Swaryczów,

Pan Zenon Ulanowski sołectwo Wolica Brzozowa,

Pani Ewelina Worobiej sołectwo Komarów-Osada.

Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie pod kierunkiem Pani Renaty Koper i Pani Lidii Boguszewskiej-Więcek. Dziękujemy Sołtyskom i Sołtysom za trud ich codziennej pracy.

 

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content