Dzień Edukacji Narodowej

utworzone przez | 14 października 2020 | Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej, to święto wyjątkowe, które przypomina o wartości, jaką w życiu stanowi edukacja. W tym dniu każdy z nas może docenić ogromną pracę i wielkie zaangażowanie Nauczycieli, Wychowawców i Pedagogów włożone w kształcenie, wychowanie, motywowanie do rozwoju oraz inspirującą pomoc w odnajdywaniu pasji i wyborze życiowej ścieżki. Dzień Edukacji Narodowej to czas składania podziękowań wszystkim pracownikom oświaty za codzienną pracę, za przekazywanie wiedzy i umiejętności, za naukę szacunku i tolerancji, za kształtowanie osobowości młodego człowieka. Ten szczególny dzień jest okazją do uhonorowania tych, którzy na co dzień służą wiedzą i umiejętnościami, aby w młodych ludziach zaszczepiać potrzebę poznawania świata i rozwijania drzemiących talentów. Którzy swoje obowiązki dydaktyczno – wychowawcze wykonują z pasją i podejmują dodatkowe działania, przyczyniające się do promocji szkoły i gminy, oraz służą pracą na rzecz rozwoju  lokalnej społeczności.

Doceniając działalność i zaangażowanie Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska przyznała nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkół.

Nagrody Wójta Gminy Komarów-Osada w bieżącym roku otrzymały:

Pani Anna Kupiec-Niedźwiedź – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie oraz nauczyciele: Pani Magdalena Bil, Pani Jolanta Skowronek, Pani Halina Romańczuk, Pani Barbara Tokarska, Pani Agnieszka Opalińska, Pan Krzysztof Danilewicz oraz pracownicy szkoły Pani Ewa Wojciechowska i Pan Zbigniew Tokarski; Pani Renata Koper – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach oraz nauczycielka Pani Alina Kycko; Pani Anna Powroźnik – p.o dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce, nauczycielka Pani Maria Mac, Pani Dorota Pokryszka pracownik szkoły; Pani Anna Danilewicz- dyrektor Szkoły Podstawowej w Zubowicach; Pani Anna Koszel – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie  z siedzibą w Zubowicach Pani Barbara Jakubiak pracownik przedszkola.

Za długoletni trud uczenia i wychowania młodego pokolenia w atmosferze szacunku dla zdobyczy nauki, a przede wszystkim poszanowania drugiego człowieka, za zaangażowanie, profesjonalizm i wielką życiową mądrość dyplom uznania otrzymała Pani Jolanta Skowronek i Pani Halina Romańczuk nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie oraz Pani Maria Mac nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce, które z końcem roku szkolnego przeszły na emeryturę.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, pomyślności w zdobywaniu nowych doświadczeń, twórczej energii, odwagi i siły do podejmowania nowych wyzwań.

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content