Dożynki Powiatowo-Gminne w Skierbieszowie

utworzone przez | 22 sierpnia 2023 | Aktualności

W niedzielę, 20 sierpnia w Skierbieszowie odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, podczas których rolnicy z całego powiatu zamojskiego dziękowali za zebrane plony. 

W korowodzie dożynkowym naszą gminę reprezentowała delegacja w składzie: Wójt Gminy – Wiesława Sieńkowska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Edward Schab, Dyrektor SOK Iwona Pełypyszyn, Klub Seniora Legenda, twórcy i młodzież szkolna.

Piękny dożynkowy wieniec wziął udział w konkursie. Wykonany w formie przydrożnego krzyża a poniżej kielich z Hostią, na wieńcu napis – „dzięki Ci Boże za te hojne dary”.
W delegacji brały udział uczennice ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie w strojach ludowych: Wiktoria i Anna Worobiej niosąc naręcze słoneczników. Komarowski wieniec niosły panie: Janina Bajwoluk, Mieczysława Pudełko, Genowefa Siek i Maria Posłajko. Komisja konkursowa doceniła pracę naszych Seniorów i przyznała wyróżnienie.

Podczas uroczystości, dorodny bochen chleba z tegorocznych zbóż, upieczony przez komarowską piekarnię państwa Barbary i Romana Krawców przekazała Pani Wójt Gminy wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy na ręce gospodarzy dożynek – Starosty Zamojskiego Pana Stanisława Grześko i Wójta Gminy Skierbieszów Pana Stanisława Sokala.

Podczas dożynek stoisko z pracami artystycznymi przygotowali nasi twórcy – Pani Maria Posłajko, Pani Urszula Pakuła i Pan Andrzej Sendecki. Uroczysta niedziela, dostarczyła uczestnikom wielu miłych wrażeń i dała piękny obraz bogactwa darów ziemi i pracy ludzkich rąk.

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content