Dożynki Powiatowo-Gminne w Miączynie

utworzone przez | 23 sierpnia 2022 | Aktualności

W niedzielę, 21 sierpnia w Miączynie odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne, podczas których rolnicy z całego powiatu zamojskiego dziękowali za zebrane plony. 

W korowodzie dożynkowym naszą gminę reprezentowała delegacja w składzie: Wójt Gminy – Wiesława Sieńkowska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Edward Schab, Klub Seniora Legenda i młodzież szkolna.

Piękny dożynkowy wieniec wziął udział w konkursie. Przedstawiał piętrowy tort jako symbol polskiej gościnności, zwieńczony gołąbkiem pokoju. Wieniec wykonali członkowie Klubu Seniora „Legenda”, który działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury. W delegacji brały udział uczennice ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie w strojach ludowych: Paulina Bil, Paulina Dec, Aleksandra Górska, niosąc naręcze słoneczników i kosz owoców. Komarowski wieniec niosły panie: Zofia Wróblewska, Mieczysława Pudełko, Genowefa Siek i Maria Posłajko. Komisja konkursowa doceniła pracę naszych Seniorów i przyznała wyróżnienie.

Honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali z rąk Starosty Zamojskiego – Pan Krzysztof Mazur z Komarowa Wsi i Pan Leszek Świerszcz z Zubowic.

Podczas uroczystości, dorodny bochen chleba z tegorocznych zbóż, upieczony przez komarowską piekarnię państwa Barbary i Romana Krawców przekazała Pani Wójt Gminy wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy na ręce gospodarzy dożynek – Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko i Wójta Gminy Miączyn Ryszarda Borowskiego.

Podczas dożynek stoisko z pracami artystycznymi przygotowali miejscowi twórcy – Pani Urszula Pakuła i Pan Andrzej Sendecki.

Uroczysta niedziela, dostarczyła uczestnikom wielu miłych wrażeń i dała piękny obraz bogactwa darów ziemi i pracy ludzkich rąk.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content