Dodatkowe pieniądze dla gminy

utworzone przez | 2 lipca 2024 | Aktualności, INFORMACJE I KOMUNIKATY

Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska podpisała z Panem Radosławem Więk Dyrektorem Biura i Panią Agnieszką Jonasz Zastępcą Dyrektora Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę na udzielenie gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dotacji na Usuwanie wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych, których właściciele w ramach zrealizowanych umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymali zwrot poniesionych kosztów za wymianę pokrycia dachu na budynku/budynkach krytych materiałem zawierającym azbest. Kwota przyznanej dotacji wynosi 36757,31 zł.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 9 lipca 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Księżostany Kolonia o numerze...
Skip to content