Dodatkowe 150 400,00 zł dla Centrum Integracji Społecznej

utworzone przez | 11 października 2023 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska i Skarbnik Gminy Komarów-Osada Beata Korona oficjalnie podpisały porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Romanko – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, na zakup wyposażenia pracowni Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Janówce Zachodniej.

Zakup wyposażenia do 6 pracowni Centrum Integracji Społecznej zostanie sfinansowany ze środków budżetu województwa lubelskiego.  Całkowita wartość zadania wyniesie 150 400,00 zł.

Zakupione doposażenie pracowni  jest niezbędne do sprawnego i nowoczesnego funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej na lokalnym rynku.

Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Janówce Zachodniej w ramach reintegracji zawodowej prowadzi działalność wytwórczą, handlową i usługową, które nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej. Działalność świadczona przez Centrum obejmuje w szczególności usługi: remontowe, budowlane, rolne, leśne, gastronomiczne, rekreacyjne, organizacyjne oraz opiekuńcze.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków...

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, że zgodnie z ustawą z 9 maja 2023r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od...

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030 r.

W załączeniu raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów- Osada do 2030 r. Do pobrania: Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarów-Osada do 2030...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, jest skierowany do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa  śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu...
Skip to content