Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych...
Skip to content