Bułeczki pełne Nadziei

utworzone przez | 27 lutego 2022 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada wspólnie z Przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy organizują akcje pieczenia „Bułeczek Nadziei” dla osób, które wjeżdżają do Polski na pobliskich przejściach granicznych. Wjeżdżający chętnie posilą się po długiej podróży z Ukrainy, gdzie właśnie trwa wojna…

Twoje zaangażowanie ma znaczenie. ❤️

Osoby gotowe nieść dar serca w postaci „Bułeczek Nadziei” proszone są o kontakt z dyrektor SOK Panią Iwoną Pełypyszyn tel: 516 468 669 i Panią Pauliną Gajewską tel: 782 717 271.

W Akcję włączyli się:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

– Samorządowy Ośrodek Kultury,

– Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie,

– Szkoła Podstawowa w Antoniówce,

– Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach,

– Centrum Integracji Społecznej,

– Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze,

– Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa CIS,

– Stowarzyszenie w Dobrej Wierze,

– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komarów-Osada „Razem”

 

   (-) Wiesława Sieńkowska

                                                               Wójt Gminy Komarów-Osada

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content