Bułeczki pełne Nadziei

utworzone przez | 27 lutego 2022 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada wspólnie z Przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy organizują akcje pieczenia „Bułeczek Nadziei” dla osób, które wjeżdżają do Polski na pobliskich przejściach granicznych. Wjeżdżający chętnie posilą się po długiej podróży z Ukrainy, gdzie właśnie trwa wojna…

Twoje zaangażowanie ma znaczenie. ❤️

Osoby gotowe nieść dar serca w postaci „Bułeczek Nadziei” proszone są o kontakt z dyrektor SOK Panią Iwoną Pełypyszyn tel: 516 468 669 i Panią Pauliną Gajewską tel: 782 717 271.

W Akcję włączyli się:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

– Samorządowy Ośrodek Kultury,

– Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie,

– Szkoła Podstawowa w Antoniówce,

– Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach,

– Centrum Integracji Społecznej,

– Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze,

– Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa CIS,

– Stowarzyszenie w Dobrej Wierze,

– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komarów-Osada „Razem”

 

   (-) Wiesława Sieńkowska

                                                               Wójt Gminy Komarów-Osada

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Informacja o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content