„BLIŻEJ LUDZI, BLIŻEJ PRZYRODY” STRARTUJEMY Z NOWYM PROJEKTEM!

utworzone przez | 8 stycznia 2021 | Działalność Domu Kultury

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat z terenu Gminy Komarów-Osada do wzięcia udziału w projekcie. Projekt realizowany pod nazwą „Bliżej ludzi, bliżej kultury” jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse-2020”.

Podziękowanie za wieloletnią pracę

W dniu 27 lutego 2024 roku na zasłużoną emeryturę zdecydowała się przejść Pani Marzanna Mikuła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie Pani Marzanna Mikuła przepracowała 41 lat 10 miesięcy i 22 dni. Pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w...

Izba Tradycji w Śniatyczach

Wójt Gminy zainicjowała aplikowanie o środki zewnętrzne na rozwój Izby Tradycji w Śniatyczach, którą prowadzi pani Lucyna Baryła. Ochotnicza Straż Pożarna w Śniatyczach we współpracy z Gminą realizuje projekt pn. „Izba Pamięci w Śniatyczach” dofinansowanego...
Skip to content