BEZPŁATNE PORADY DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

utworzone przez | 13 lipca 2023 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza właścicieli domów jednorodzinnych z terenu naszej gminy, do skorzystania z bezpłatnych porad w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych pieców i termomodernizację budynków w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Osoby zainteresowane będą mogły dowiedzieć się:

  • jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie,
  • jak obliczyć wysokość dotacji dla konkretnego budynku,
  • jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację,
  • jakie dokumenty są niezbędne do podpisania umowy dotacji oraz rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Porady będą udzielane raz w miesiącu do listopada bieżącego roku.

Najbliższe doradztwo odbędzie się 19.07.2023 r. w godzinach od 07:30 do 15:30 w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie.

Kolejne: 09.08.2023 r., 20.09.2023 r., 18.10.2023 r., 15.11.2023 r.

Poradnictwo będzie prowadzone przez Fundację Zarządzania i Innowacji w Lublinie na podstawie umowy o współpracę z Gminą Komarów-Osada w ramach projektu „Sojusznicy Czystego Powietrza dla Lubelszczyzny” realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Celem poradnictwa jest indywidualne wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w procesie aplikowania o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Serdecznie zapraszam!

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content