BEZPŁATNE PORADY DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

utworzone przez | 13 lipca 2023 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza właścicieli domów jednorodzinnych z terenu naszej gminy, do skorzystania z bezpłatnych porad w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych pieców i termomodernizację budynków w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Osoby zainteresowane będą mogły dowiedzieć się:

  • jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie,
  • jak obliczyć wysokość dotacji dla konkretnego budynku,
  • jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację,
  • jakie dokumenty są niezbędne do podpisania umowy dotacji oraz rozliczenia przyznanego dofinansowania.

Porady będą udzielane raz w miesiącu do listopada bieżącego roku.

Najbliższe doradztwo odbędzie się 19.07.2023 r. w godzinach od 07:30 do 15:30 w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie.

Kolejne: 09.08.2023 r., 20.09.2023 r., 18.10.2023 r., 15.11.2023 r.

Poradnictwo będzie prowadzone przez Fundację Zarządzania i Innowacji w Lublinie na podstawie umowy o współpracę z Gminą Komarów-Osada w ramach projektu „Sojusznicy Czystego Powietrza dla Lubelszczyzny” realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Celem poradnictwa jest indywidualne wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w procesie aplikowania o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Serdecznie zapraszam!

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content