Będzie możliwość przesłanie zeznań o wysokości osiągniętego dochody w roku podatkowym 2015 – PIT drogą elektroniczną

utworzone przez | 5 lutego 2016 | Ogłoszenia

Informujemy, że w okresie od 8 lutego do 30 kwietnia br. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 12.00 do 16.00 w Bibliotece Publicznej w Komarowie-Osadzie, ul. Kościuszki 2, możliwe będzie przesłanie zeznań o wysokości osiągniętego dochody w roku podatkowym 2015 – PIT, drogą elektroniczną w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Komarów-Osada a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Zamościu w zakresie pomocy w rozliczeniu i przesłaniu zeznania rocznego drogą elektroniczną.

                                                                                                      

 Wójt Gminy Komarów-Osada

(-) Wiesława Sieńkowska

 

 

 

Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie    830 - "Twoja twarz brzmi znajomo" Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie, OSP Komarów-Osada   1000 -  Akcja "Cała Gmina Biega"- nowe boisko sportowe...

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych...

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Do pobrania : PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.
Skip to content