Będzie możliwość przesłanie zeznań o wysokości osiągniętego dochody w roku podatkowym 2015 – PIT drogą elektroniczną

utworzone przez | 5 lutego 2016 | Ogłoszenia

Informujemy, że w okresie od 8 lutego do 30 kwietnia br. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 12.00 do 16.00 w Bibliotece Publicznej w Komarowie-Osadzie, ul. Kościuszki 2, możliwe będzie przesłanie zeznań o wysokości osiągniętego dochody w roku podatkowym 2015 – PIT, drogą elektroniczną w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Komarów-Osada a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Zamościu w zakresie pomocy w rozliczeniu i przesłaniu zeznania rocznego drogą elektroniczną.

                                                                                                      

 Wójt Gminy Komarów-Osada

(-) Wiesława Sieńkowska

 

 

 

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content