Będą przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych

utworzone przez | 1 lutego 2016 | Ogłoszenia

W bieżącym roku na Lubelszczyźnie zostaną przeprowadzone badania statystyczne w zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych

 

 

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content