Animator skuteczny

utworzone przez | 16 listopada 2012 | Aktywny Senior

 

Rozpoczęliśmy realizację poszczególnych zadań projektu Aktywny Senior-pogodna jesień życia.

Jako pierwsze uruchomiliśmy zadanie „Animator skuteczny – dynamiczne, interaktywne warsztaty percepcji i animacji” dla 15 osobowej uczestników projektu Grupa Animacyjnej. Celem działania jest zapoznanie uczestników z aspektami współpracy w środowisku lokalnym, o jego uwarunkowaniach psychospołecznych, elementach pomocnych w inicjowaniu aktywności społeczno-kulturalnej, zwiększenie wiedzy o procesach inwolucyjnych człowieka, poznanie zasad animacji społeczno-kulturalnej, treningu umiejętności interpersonalnych i wiedzy związanej z komunikacją międzypokoleniową. W ramach realizowanych warsztatów zaprezentowane będą sposoby innego postrzegania i myślenia o starości człowieka oraz formach aktywności możliwych do wdrażania w lokalnym środowisku. Uczestnicy warsztatów w ramach zajęć praktycznych aktywnie włączą się w międzypokoleniowe spotkania integracyjne.

 

Pierwszym wypracowanym wspólnie jest „Wieczór Jędrzejkowy”

Spotkanie międzypokoleniowe o otwartej formule uczestnictwa, którego tematem przewodnim będą zwyczaje i obrzędy kulturowe charakterystyczne dla okresu przedadwentowego.  

Już dzisiaj w imieniu uczestników projektu Aktywny Senior-pogodna jesień życia zapraszamy wszystkich chętnych, którzy zechcą poznać obrzędy andrzejkowe, wziąć udział w wieczorze lania wosku, wróżb andrzejkowych, snuciu legend i opowieści, wyjść z domu i  być z innymi mieszkańcami naszej gminy.    Spotkanie odbędzie się 28.11.2012 r o godzinie 14:30 w Samorządowym Ośrodki Kultury w Komarowie –Osadzie, ul Rynek 15. 

                                            Teresa Tkaczyk- koordynator projektu      

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...

PANI WÓJT CZYTA DZIECIOM

 W dniu 24 listopada 2022r. w Samorządowym Przedszkolu w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach zostały podsumowane działania placówki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Tego dnia w przedszkolu pojawili się goście: Pani Wójt...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content