Animator skuteczny

utworzone przez | 16 listopada 2012 | Aktywny Senior

 

Rozpoczęliśmy realizację poszczególnych zadań projektu Aktywny Senior-pogodna jesień życia.

Jako pierwsze uruchomiliśmy zadanie „Animator skuteczny – dynamiczne, interaktywne warsztaty percepcji i animacji” dla 15 osobowej uczestników projektu Grupa Animacyjnej. Celem działania jest zapoznanie uczestników z aspektami współpracy w środowisku lokalnym, o jego uwarunkowaniach psychospołecznych, elementach pomocnych w inicjowaniu aktywności społeczno-kulturalnej, zwiększenie wiedzy o procesach inwolucyjnych człowieka, poznanie zasad animacji społeczno-kulturalnej, treningu umiejętności interpersonalnych i wiedzy związanej z komunikacją międzypokoleniową. W ramach realizowanych warsztatów zaprezentowane będą sposoby innego postrzegania i myślenia o starości człowieka oraz formach aktywności możliwych do wdrażania w lokalnym środowisku. Uczestnicy warsztatów w ramach zajęć praktycznych aktywnie włączą się w międzypokoleniowe spotkania integracyjne.

 

Pierwszym wypracowanym wspólnie jest „Wieczór Jędrzejkowy”

Spotkanie międzypokoleniowe o otwartej formule uczestnictwa, którego tematem przewodnim będą zwyczaje i obrzędy kulturowe charakterystyczne dla okresu przedadwentowego.  

Już dzisiaj w imieniu uczestników projektu Aktywny Senior-pogodna jesień życia zapraszamy wszystkich chętnych, którzy zechcą poznać obrzędy andrzejkowe, wziąć udział w wieczorze lania wosku, wróżb andrzejkowych, snuciu legend i opowieści, wyjść z domu i  być z innymi mieszkańcami naszej gminy.    Spotkanie odbędzie się 28.11.2012 r o godzinie 14:30 w Samorządowym Ośrodki Kultury w Komarowie –Osadzie, ul Rynek 15. 

                                            Teresa Tkaczyk- koordynator projektu      

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content