Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 208

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 197

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 204

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Dzień Strażaka

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 242

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, wytrwałości...

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 2 LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 212

Terytorialność jest dla nas kluczem. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej ją społeczności, z których się wywodzimy, które znamy „jak własną kieszeń”. Terytorialność dla nas oznacza gotowość do obrony i wspierania naszych rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się nasza misja: „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wnosimy wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości naszego kraju.

Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej: ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 2 LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

3 MAJA – 230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 309

Przed Nami świąteczne dni majowe, które będziemy obchodzili inaczej niż zwykle. Ze względu na bezpieczeństwo nie organizujemy uroczystości gminnych z udziałem mieszkańców. Jak co roku wywiesimy biało-czerwone flagi. W dniu 3 Maja w kościele p.w. Świętej Trójcy w Komarowie-Osadzie zostanie odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Pamiętając o miejscach pamięci zapalimy znicze i złożymy kwiaty. Zachęcamy też mieszkańców naszej gminy do dekorowania domów flagami, niech będą one wyrazem naszej pamięci o ludziach pracy, którzy pracują w różnych zawodach, troszcząc się o nasze zdrowie i codziennie życie.

Czytaj więcej: 3 MAJA – 230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 311

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

 1. – Kolonia Tomaszówka numerem 113 o powierzchni 0,13 ha, cena wywoławcza 4.480,00 złotych (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych);

- Kolonia Tomaszówka numerem 95 o powierzchni 0,91 ha, cena wywoławcza 99.930,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych);

- Dub numerem 285/1 o powierzchni 0,16 ha, cena wywoławcza 750,00 zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych);

- Dub numerem 434/1 o powierzchni 0,49 ha, cena wywoławcza 2.300,00zł. (słownie: dwa tysiące trzysta złotych);

- Swaryczów numerem 214 o powierzchni 1,67 ha, cena wywoławcza 35.000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych);

Czytaj więcej: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność...

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 254

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy przetargu jest uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej)  na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

 1. – Dub numerem 124 o powierzchni 1,76 ha, cena wywoławcza 92.000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);

- Komarów Górny numerem 234 o powierzchni 0,20 ha, cena wywoławcza 6.970,00 zł. (słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych);

- Komarów Górny numerem 236/1 o powierzchni 0,10 ha, cena wywoławcza 4.240,00 zł. (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych);

- Zubowice numerem 241/3 o powierzchni 0,19 ha, cena wywoławcza 17.500,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych);

- Janówka numerem 504/22 o powierzchni 0,40 ha, cena wywoławcza 16.510,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy...

Nowy obowiązek dla właścicieli budynków - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 268

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która będzie istotnym narzędziem wspierającym walkę ze smogiem oraz wymianę pieców, tzw. „kopciuchów”. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej. Projekt uzyskał wsparcie z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i rozłożony jest na lata 2021-2023.

Wg. dostępnej na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq informacji, od 1 lipca 2021 roku będzie uruchomiony mechanizm składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele nieruchomości będą mogli składać deklaracji w formie elektronicznej lub papierowej w swojej gminie zgodnie z lokalizacją budynku.  Na wysłanie deklaracji będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Przesłanie takich danych będzie obowiązkowe.

Czytaj więcej: Nowy obowiązek dla właścicieli budynków - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Więcej artykułów…

 1. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął tzw. „uchwałę antysmogową” dla województwa lubelskiego
 2. Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze
 3. Ostrzeżenie meteorologiczne
 4. Statuetki dotarły do laureatów
 5. 22 kwietnia rusza Loteria Spisowa - Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (2)
 6. Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
 7. Przedłużenie programu „Wspieraj Seniora”
 8. Życzenia Wielkanocne
 9. Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów
 10. Krew dla Róży
 11. „Liczymy się dla Polski” Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
 12. Wyróżnienie dla naszej gminy i Pani Wójt
 13. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z s. w Sitnie wypełnia wnioski o dopłaty bezpośrednie
 14. Bezpłatna Mammografia
 15. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 16. Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 17. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 18. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Gminy Komarów-Osada na 2021 rok
 19. Projekt LOWE w Gminie Komarów-Osada
 20. Finał konkursu na plakat „Nałogi – złudna wolność”
 21. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego dotyczące podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie
 22. 11 Marca - Dzień Sołtysa
 23. 10 Marca - Dzień Mężczyzn
 24. WIOSENNY ANIOŁ
 25. 8 Marca - Dzień Kobiet
 26. Akcja ,,Pomagamy zwierzętom” w przedszkolu w Zubowicach
 27. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 28. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 29. Kurs chemizacyjny
 30. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 31. Konkurs plastyczny na 100 lecie Związku OSP RP
 32. WAŻNY KOMUNIKAT!!!
 33. Rekrutacja 2021/2022 do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie
 34. Zapisy do Samorządowego Przedszkola w Zubowicach
 35. Informacja dotycząca opłat podatku
 36. INFORMACJA
 37. Ostrzeżenie meteorologiczne
 38. PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
 39. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 40. Ostrzeżenie meteorologiczne
 41. Zmiana prognozy na przyszły tydzień
 42. Ostrzeżenie meteorologiczne
 43. Ostrzeżenie meteorologiczne
 44. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 45. Ostrzeżenie meteorologiczne
 46. Uwaga zmiana numerów połączeń alarmowych
 47. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 48. Zasady postępowania na wypadek wystąpienia mrozów i śnieżyc
 49. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 50. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 51. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 52. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 53. Komunikat o zmianie wysokości opłat za paszporty bydła i ich duplikaty
 54. Podziękowanie za oddane głosy
 55. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 56. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 57. Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta – wirtualny koncert
 58. 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 59. ZOSTAŃ ŚNIEŻNYM ANIOŁEM
 60. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 61. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 62. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
 63. ŻYCZLIWOŚĆ NA TOPIE!!!
 64. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 65. Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór kandydatów od 1 lutego 2021 r.
 66. Przedłużono realizację programu „Wspieraj Seniora”
 67. Konsultacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Rolnikami
 68. Zawiadomienie o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2021 rok
 69. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 70. Lepimy Śniegowe Figury
 71. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 72. Konkurs „Kreujemy przestrzeń Ziemi Zamojskiej”
 73. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 74. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
 75. Twój telefon może uratować komuś życie!
 76. Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka
 77. Laurki kochanym Babciom i Dziadkom
 78. Życzenia dla Babci i Dziadka od przedszkolaka
 79. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 80. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 81. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 82. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami na rok 2021
 83. Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2021/2022
 84. Piękna inicjatywa Wiktorii
 85. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 86. PRZEDSZKOLAKI POMAGAJĄ PTAKOM
 87. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 88. Informacja o zakażeniach koronawirusem
 89. Ostrzeżenie meteorologiczne
 90. Telefoniczny punkt zgłoszeń transportowych na szczepienia przeciwko COVID-19 osób powyżej 70 r. życia
 91. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 92. UPAMIĘTNIONO 79 ROCZNICĘ WYSIEDLEŃ
 93. Od 15 stycznia - zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19 - dostaniesz maila gdy tylko ruszy Twoja grupa!
 94. Zaszczep się!!!
 95. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 96. Masz powyżej 80 lat? Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19.
 97. Zaszczepmy się!
 98. Ostrzeżenie meteorologiczne
 99. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 100. ZADBAJMY O ZWIERZĘTA ZIMĄ
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30