Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Przemoc w rodzinie - bazy teleadresowe

  • Sekretariat

W załączeniu bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia oraz podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego.

Załączniki:

1. Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

2. Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie

3. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Województwo lubelskie

4. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego

5. Wykaz jednostek zapewniających schronienie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie lubelskim

6. Zespoły interdyscyplinarne

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30