Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Wybory i Referenda

Sprawy dotyczące spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

  • Sekretariat
  • Kategoria: Referendum 2015
  • Odsłony: 866

Informacja PKW dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania, uprawniające do wzięcia udziału w referendum w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim, wydawane są w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pok. nr 2. Wniosek  o  wydanie  zaświadczenia  składa się najpóźniej  do dnia 4 września 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Osoba uprawniona  do  udziału  w  referendum  może  głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum  na  obszarze gminy, w której stale zamieszkuje  (innym niż właściwy  dla  jej  miejsca  stałego  zamieszkania) lub  w  której  będzie przebywać w dniu referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pok. nr 2.  najpóźniej  do dnia 1 września 2015r.

Do pobrania

   → wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

   → wniosek o dopisanie do spisu wyborców

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30