Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

  • Super User

REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY

Skarbnik, Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowy

 

Imię i nazwisko

Beata Korona

 

Telefon

84 6153102 w. 35, nr bezpośredni 846388655

 Zastępca Skarbnika

 

Imię i nazwisko

Jolanta Skowron

 

Telefon

84 6153102 w. 44, nr bezpośredni 846388644

 Inspektor ds. księgowości budżetowej

 

Imię i nazwisko

Joanna Janczak

 

Telefon

84 6153102 w. 35, nr bezpośredni 846388655

 Inspektor ds. księgowości podatkowej

 

Imię i nazwisko

Teresa Ulanowska

 

Telefon

84 6153102 w. 41, nr bezpośredni 846388641

 Inspektor ds. wymiaru i ewidencji podatków

 

Imię i nazwisko

Krystyna Włoszczuk

 

Telefon

84 6153102 w. 42, nr bezpośredni 846388642

 

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Imię i nazwisko

Agnieszka Wszoła

 

Telefon

84 6153102, nr bezpośredni 846388651

 Inspektor ds. inwestycji, budownictwa i drogownictwa

 

Imię i nazwisko

Alicja Wysłocka

 

Telefon

84 6153102 w. 50, nr bezpośredni 846388650

 Referent ds. projektów europejskich oraz zamówień publicznych

 

Imię i nazwisko

Marek Kraczek

 

Telefon

84 6153102 w. 50, nr bezpośredni 846388650

 Inspektor ds. rolnictwa, rozliczeń za pobór wody z wodociągów gminnych

i dodatków mieszkaniowych

 

Imię i nazwisko

Anna Pawliszak

 

Telefon

84 6153102 w. 45, nr bezpośredni 846388645

 Inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki przestrzennej

 

Imię i nazwisko

Joanna Lalik

 

Telefon

84 6153102 w. 45, nr bezpośredni 846388645

 

REFERAT OŚWIATY

Kierownik Referatu Oświaty

 

Imię i nazwisko

Jolanta Danielewicz

 

Telefon

84 6153102 w. 49, nr bezpośredni 846388649

 Inspektor ds. ekonomiczno-kadrowych oraz pomocy materialnej uczniom

 

Imię i nazwisko

Krystyna Tomaszczuk

 

Telefon

84 6153102 w. 47, nr bezpośredni 846388646

 Inspektor ds. księgowości oświatowej

 

Imię i nazwisko

Małgorzata Kąkol

 

Telefon

84 6153102 w. 47, nr bezpośredni 846388646

  

REFERAT GOSPODARCZY

 Kierownik Referatu Gospodarczego

 

Imię i nazwisko

Józef Pawliszak

 

Telefon

84 6153102, 609594298

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 Zastępca Kierownika USC, Inspektor ds. wojskowych, ewidencji ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

 

Imię i nazwisko

Anna Siek

 

Telefon

84 6153113, 846153102 w. 34, nr bezpośredni 846388654

 Inspektor ds. organizacyjnych, archiwalnych, obsługi Rady Gminy oraz obsługi ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy

 

Imię i nazwisko

Aneta Masłowska

 

Telefon

84 6153113, 846153102 w. 34, nr bezpośredni 846388654

Informatyk

 

Imię i nazwisko

Andrzej Łyś

 

Telefon

84 6153102, nr bezpośredni 846388651

 

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30