Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Zabytki

WYKAZ ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY KOMARÓW OSADA

WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Czas trwania

 1.

Dub

Kościół parafialny drewniany,

1778-1779

 2.

Dub

Dzwonnica, drewniana,

poł. XIX

 3.

Dub

Ogrodzenie z bramą murowane,

poł. XIX

 4.

Dub

2 nagrobki kamienne,

poł. XIX

 5.

Dub

Cmentarz przy kościele z drzewostanem

k. XVIII

 6.

Dub

Cmentarz grzebalny, czynny z drzewostanem,

Pocz. XIX

 7.

Dub

Kaplica grobowa Rulikowskich, murowana,

1910

 8.

Komarów-Osada

Kościół parafialny, murowany,

1908-11

 9.

Komarów-Osada

Nagrobek kamienny,

1853

 10.

Komarów-Osada

Cmentarz przykościelny z   drzewostanem,

Pocz. XX

 11.

Komarów-Osada

Cmentarz grzebalny, czynny z drzewostanem,

k. XVIII

 12.

Zubowice

Kościół parafialny (d. cerkiew gr-kat.), drewniany,

1777

 13.

Zubowice

Dzwonnica drewniana

1777

 14.

Zubowice

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

k. XVIII

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30