Logo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ DOMOWĄ

 

 1.  Każdy obywatel wjeżdżający na terytorium RP musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie.
 2. Istnieje bezwzględny zakaz opuszczania miejsca kwarantanny!
 3. Służby Sanitarne wydają decyzję w której, określają czas trwania kwarantanny który wynosi 14 dni, może być jednak dłuższa i wynosić do 21 dni.
 4. Należy dbać o zachowanie czystości. Powierzchnie takie jak stoły, krzesła, poręcze łóżek, klamki, deskę w ubikacji, krany w umywalce i przedmioty (np. telefon, czajnik itp.) należy regularnie czyścić środkami dezynfekującymi.
 5. Należy unikać spotykania się z innymi osobami znajdującymi się w miejscu kwarantanny, a jeśli to niemożliwe zachować bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 m (nie zapraszać gości), a pomieszczenia, w których przebywamy, powinny być często wietrzone.
 6. W czasie kwarantanny należy przestrzegać zasad higieny (unikać dotykania oczu, nosa i ust; zakrywać zgięciem łokcia lub chusteczką usta i nos podczas kaszlu lub kichania).
 7. Należy często myć i dezynfekować ręce, zwłaszcza korzystając ze wspólnych pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia.
 8. Należy prowadzić samoobserwację - codzienny pomiar temperatury i zwracanie szczególnej uwagi na swój stan zdrowia, w tym występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Termometr przed użyciem i po użyciu należy zdezynfekować płynem do dezynfekcji dostępnym w miejscu kwarantanny.
 9. W przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Powiatową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu - kontakt w godzinach urzędowania tel. 84 6271059 oraz tel. alarmowy po godzinach pracy
 10. Osoba objęta kwarantanną ma obowiązek zadbać we własnym zakresie o odpowiedni zapas żywności, leków itp. (posiłki, środki czystości może zapewnić np. rodzina, znajomi, sąsiedzi będący w kontakcie telefonicznym).
 11. Tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 19:00, tel. 84 6153122.
 12. Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej, udzielana będzie przez psychologów. Potrzebę rozmowy z psychologiem należy zgłaszać pod tel. 84 6153122 osobie dyżurnej. W rozmowie z dyżurnym należy podać swój numer telefonu, na który oddzwoni psycholog.
 13. Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne odpady należy zbierać do opakowania wewnętrznego złożonego z przeznaczonego na odpady worka jednorazowego użycia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku.
 14. W sprawach bieżących należy kontaktować się telefonicznie z przedstawicielem Gminny Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Komarowie-Osadzie: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 tel. 84 6153102, 84 6153132, 84 6153184, 84 6153113, po godzinach pracy 605318041, 661202426, 691733692.
 15. Kontrolę odbywania kwarantanny przeprowadzać będą policjanci, których obowiązkiem jest sprawdzenie, czy osoba poddana kwarantannie przebywa w miejscu jej odbywania. Policjanci będą co najmniej raz na dobę kontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną.
 16. Za złamanie zasad kwarantanny grozi do 30.000 tys. zł grzywny!

 Wójt Gminy Komarów-Osada
/-/ Wiesława Sieńkowska

Design by Esteel.pl /// Gmina Komarów-Osada. All rights reserved.