Logo

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”. Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 02545-6930-UM0344677/14 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego dnia 2 października 2014 roku. Całkowity koszt projektu po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyniósł 14 919,90 złotych w tym dotacja 6 500,00 złotych.

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

012.jpg 013.jpg 014.jpg

015.jpg 016.jpg 017.jpg

018.jpg 019.jpg

Design by Esteel.pl /// Gmina Komarów-Osada. All rights reserved.