Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada

logo_wykluczenie.jpg
 
 
 
 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

..Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 Z przyjemnością informujemy, że Gmina Komarów-Osada przystępuje do realizacji nowego projektu p.n. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  w Gminie Komarów-Osada" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. ,,Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.3. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion".

        Wsparcie w ramach projektu obejmie zakup 65 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych oraz zakup 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych.

W ramach projektu przewidziano także szkolenia dla osób objętych wsparciem z zakresu obsługi komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej.

 

Nr umowy o dofinansowanie : POIG.08.03.00-06-364/13-00

Wartość projektu: 524 160,00 zł.

Termin realizacji: od 01.02.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

Informacje o projekcie dostępne są na stronie na stronie www.komarow.pl

 oraz Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie.

Wszelkie inne informacje można uzyskać pod nr tel. 84 615 31 02

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30