Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego

 

 logo_rpo.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Gmina Łabunie jako lider Konsorcjum 8 gmin informuje, że w dniu 21 czerwca 2011 r zawarta została umowa pomiędzy Gminą Łabunie jako liderem reprezentującym Gminy: Komarów-Osada, Krasnobród, Radecznica, Sitno, Szczebrzeszyn, Stary Zamość, Zwierzyniec a Wykonawcą projektu Firmą WASKO SA wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem umowy jest:

Rozbudowa i ujednolicenie platformy sprzętowej,

Budowa infrastruktury publicznego dostępu do Internetu /Infomaty, Hot-spoty/

Modernizacja sieci komputerowej,

Wdrożenie oprogramowania systemowego-modernizacja i ujednolicenie platformy oprogramowania komputerowego,

Wdrożenie oprogramowania umożliwiającego realizację e-Urzędu.

Całkowita wartość zamówienia po przetargu stanowi kwotę 3 076 506,25 zł;

Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2 615 030,31 zł.

 Koszty przypadające na uczestnika projektu wynoszą;

·         Gmina Komarów-Osada –    498 285,30 PLN,

·         Gmina Krasnobród –             336 036,00 PLN,

·         Gmina Łabunie –                    464 293,75 PLN,

·         Gmina Radecznica –             445 967,25 PLN,

·         Gmina Sitno –                        319 215,75 PLN,

·         Gmina Szczebrzeszyn –       448 150,50 PLN,

·         Gmina Stary Zamość –          310 993,20 PLN,

·         Gmina Zwierzyniec –             253 564,50 PLN.

Każdy z uczestników zabezpiecza środki na wkład własny, w wysokości, co najmniej 15% kosztów przypadających na danego uczestnika. Minimalne wartości zabezpieczenia środków własnych przypadające na poszczególnych uczestników:

·         Gmina Komarów-Osada  –   74 742,80 PLN,

·         Gmina Krasnobród –             50 405,40 PLN,

·         Gmina Łabunie –                    69 644,06 PLN,

·         Gmina Radecznica –             66 895,09 PLN,

·         Gmina Sitno –                        47 882,36 PLN,

·         Gmina Szczebrzeszyn –       67 222,58 PLN,

·         Gmina Stary Zamość –          46 648,98 PLN,

·         Gmina Zwierzyniec –             38 034,68 PLN.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania -30 listopada 2011r

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30