Logo

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole”

Informujemy, że w dniu 05 stycznia 2017 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie  projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna. Kwota dofinansowania 416 285,21 zł. środki finansowe gminy 73 462,09 zł. Ogółem budżet projektu wynosi 489 747,30 zł.

W ramach projektu przystosowane zostaną pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania przedszkola m.in.:

- we wszystkich pomieszczeniach planuje się wymianę okładzin ściennych,

  posadzek, wykonanie osłon grzejników,

- wymiana istniejących urządzeń sanitarnych,

- wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu,

- remont zaplecza kuchennego i szatni,

- likwidacja barier architektonicznych polegająca na poszerzeniu i wymianie  

  otworów drzwiowych,

- budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych,

- remont schodów wejściowych.

Ponadto zaplanowany jest zakup wyposażenia między innymi: materace dla dzieci,  zestawy mebli, stoliki, krzesełka, drabinki gimnastyczne, zestawy multimedialne, wyposażenie zaplecza kuchennego. Termin realizacji projektu do dnia 29.09.2017 rok.

Design by Esteel.pl /// Gmina Komarów-Osada. All rights reserved.