Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Zaproszenie na spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-31 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.


Zaproszenie na próbę Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-28 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na próbę Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej, która odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. (piątek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Wstęp wolny.


Zaproszenie na wieczór literacki w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-27 17:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na wieczór literacki, który odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 17.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.


Zaproszenie na warsztaty plastyczne w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-26 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na warsztaty plastyczne, które odbędą się 26 sierpnia 2020 r. (środa) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.

Zaproszenie na ognisko muzyczne w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-25 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na ognisko muzyczne, które odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.


Zaproszenie na warsztaty w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: od 2020-08-19 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na warsztaty, które odbywały się będą w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 14.00 począwszy do 19 sierpnia 2020r.

Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.

 

Więcej artykułów…

 1. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną w miejscowości Ruszczyzna”
 2. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 3. Rozpoczęto prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 4. Wybrano oferenta prac remontowo-konserwatorskich obelisku KOLOS w miejscowosci Kraczew
 5. OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA
 6. OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MSP DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA
 7. Zostały zakończone prace związane z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 8. Informacja o podpisaniu umów z wykonawcami na realizację operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 9. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu naszej gminy
 10. Gmina Komarów-Osada w Projekcie partnerskim pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
 11. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie realizuje projekt "Moje dziedzictwo"
 12. Została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 13. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole”
 14. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie samorządowego przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach”
 15. "Po drogach i bezdrożach" - pierwsze spotkanie już 19 lutego 2016 r.
 16. Po drogach i bezdrożach - inicjatywa skierowana do młodzieży z gminy Komarów-Osada
 17. Informujemy, że zakończyły się prace nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada
 18. Odbyły się szkolenia dla pracowniów Urzędu Gminy Komarów-Osada poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej
 19. Zaangażowani i pomocni
 20. Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”
 21. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”
 22. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”
 23. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Dubie”
 24. Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Pilotażu System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej
 25. Została podpisana umowa na „Dostawę i montaż siłowni zewnętrznej” w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 26. Odbył się odbiór końcowy projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 27. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 28. Została podpisana z wykonawcą umowa na realizację projektu pn.: „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 29. Została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 30. Szkolenie stacjonarne "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
 31. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 32. Zakończono rozbudowę i remont remizo-świetlicy w miejscowości Kadłubiska
 33. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada
 34. Rozpoczęcie prac dot. Remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 35. Rozpoczęcie prac dot. Rozbudowy i remontu remizo - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska
 36. Zakończono prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 37. Zakończono prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 38. Od listopada 2012 roku trwają bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach
 39. Trwają prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 40. Trwają prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 41. Piknik Edukacyjny Cyberświat Przestrzeń Dla Nas
 42. Informacja o zakończeniu realizacji projektu
 43. Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 44. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 45. Tanecznym krokiem w świat wiedzy
 46. Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego...
 47. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Dubie
 48. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 49. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 50. Zakończono Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 51. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 52. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 53. Trwa budowa sieci wodociągowej
 54. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 55. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 56. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 57. Zakończono fronton ogrodzenia mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku w miejscowości Wolica Śniatycka
 58. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego
 59. Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 60. Kolejna świetlica do remontu
 61. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 62. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wolicy Brzozowej
 63. Nowa świetlica w Komarowie Wsi
 64. Remont budynku remizo-świetlicy w Zubowicach
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30