Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Informacja o wyniku rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

  • Sekretariat
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że rokowania po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada (na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku znak GN-Z/7510.1.89.2013.MG) oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dub, numerem 203/3 o powierzchni 0,9834 ha, zostały przeprowadzone w dniu 06 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15.

Cena wywoławcza wynosiła 23.000,00 zł. Ofertę wraz z wpłatą zaliczki w wyznaczonym terminie złożyła jedna osoba.

Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. Najwyższa cena zaoferowana wyniosła 23.300,00. Kandydatem na nabywcę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dub numerem 103/3 o powierzchni 0,9834 ha została Pani Jolanta Grądz  zam. Dub 30, gmina Komarów-Osada.

                                            (-) Wójt Gminy

                                            mgr Wiesława Sieńkowska

Pełna treść informacji dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1203081

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30