Logo

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta

W roku 2010 pojawiła się inicjatywa Wójta Gminy Komarów-Osada Wiesławy Sieńkowskiej oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach Lucjana Wysockiego reaktywowania istniejącej w okresie międzywojennym i wczesnopowojennym orkiestry dętej. W tym samym 2010 roku Gmina aplikowała o ośrodki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 dla małych projektów w ramach działania 4.1/413. Partnerem w projekcie była Ochotnicza Straż Pożarna w Zubowicach. Efekty realizacji projektu to utworzenie 22 osobowej orkiestry dętej.

Od 2011 roku Orkiestra działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury. Orkiestrę prowadzi doświadczony, wybitny, wielkiego formatu człowiek i kapelmistrz Ryszard Gryciak.

Impuls, jakim były działania organizacyjne dla utworzenie orkiestry stał się także obszarem wspólnych działań wielu środowisk społecznych. Warte podkreślenia jest zaangażowanie i pomoc Koła Gospodyń Wiejskich z Zubowic. W ramach własnych środków, Koło zakupiło dla orkiestry werbel i trąbkę. Rangę zjawiska społecznego, jakim stała się Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta dostrzegła i doceniła Kapituła Wieczystej Fundacji im. Profesora Romana Trześniowskiego honorując członków orkiestry tytułem Człowiek Roku 2012 Gminy Komarów-Osada. Należy podkreślić, iż nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, szczególną postawę, działalność społeczno-kulturalną, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego regionu.

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta uświetnia uroczystości m.in. patriotyczno-religijne, strażackie. Bierze udział w przeglądach orkiestr dętych. Jest miejscem wspólnych spotkań, rozwijania zainteresowań czy nawiązywania przyjaźni.

0015.jpg 0025.jpg 0035.jpg

0045.jpg 0055.jpg 0065.jpg

0075.jpg 0085.jpg 0095.jpg

0105.jpg 0115.jpg 0125.jpg

0135.jpg 0145.jpg 0155.jpg

0165.jpg 0175.jpg 0185.jpg

 

Design by Esteel.pl /// Gmina Komarów-Osada. All rights reserved.