Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta

  • Super User

W roku 2010 pojawiła się inicjatywa Wójta Gminy Komarów-Osada Wiesławy Sieńkowskiej oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach Lucjana Wysockiego reaktywowania istniejącej w okresie międzywojennym i wczesnopowojennym orkiestry dętej. W tym samym 2010 roku Gmina aplikowała o ośrodki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 dla małych projektów w ramach działania 4.1/413. Partnerem w projekcie była Ochotnicza Straż Pożarna w Zubowicach. Efekty realizacji projektu to utworzenie 22 osobowej orkiestry dętej.

Od 2011 roku Orkiestra działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury. Orkiestrę prowadzi doświadczony, wybitny, wielkiego formatu człowiek i kapelmistrz Ryszard Gryciak.

Impuls, jakim były działania organizacyjne dla utworzenie orkiestry stał się także obszarem wspólnych działań wielu środowisk społecznych. Warte podkreślenia jest zaangażowanie i pomoc Koła Gospodyń Wiejskich z Zubowic. W ramach własnych środków, Koło zakupiło dla orkiestry werbel i trąbkę. Rangę zjawiska społecznego, jakim stała się Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta dostrzegła i doceniła Kapituła Wieczystej Fundacji im. Profesora Romana Trześniowskiego honorując członków orkiestry tytułem Człowiek Roku 2012 Gminy Komarów-Osada. Należy podkreślić, iż nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, szczególną postawę, działalność społeczno-kulturalną, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego regionu.

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta uświetnia uroczystości m.in. patriotyczno-religijne, strażackie. Bierze udział w przeglądach orkiestr dętych. Jest miejscem wspólnych spotkań, rozwijania zainteresowań czy nawiązywania przyjaźni.

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30