Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

KGW Śniatycze

  • Sekretariat

Koło Gospodyń Wiejskich w Śniatyczach swoją działalność dba o rozwój kultury regionalnej i odgrywa ważną rolę w jej pielęgnowaniu. W Kole zrzeszeni są również twórcy ludowi: autorzy piszący teksty piosenek (śpiewanych przez zespół), muzycy oraz osoby zajmujące się wyplataniem koszyków, kobiałek, wyrobem ozdób, haftem. Członkowie zespołu specjalizują się w wypieku pięknych korowajów, których tajniki wykonywania przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W 1976 roku przy KGW został założony przez Panią Kazimierę Dworniczak - pasjonatkę kultury ludowej i dyrektora i nauczyciela w miejscowej szkole podstawowej – zespół śpiewaczy „Śniatyczanki”. Dzięki pasji, ofiarności i poświęceniu animatorów życia kulturalnego w Śniatyczach zarówno Koło jak i zespół funkcjonują do dzisiaj.

W ramach wojewódzkiego konkursu z okazji „Dni miejscowości” członkowie zespołu, za program ukazujący tradycje i współczesność naszego środowiska, zostali uhonorowani dyplomem i nagrodą pieniężną. W repertuarze śpiewaczym znajdują się pieśni ludowe i obrzędowe związane z życiem rodzinnej miejscowości, a także pieśni kościelne, którymi zespół uświetnia uroczystości zgodnie z porą roku i kalendarzem liturgicznym. Uczestniczą w pracach związanych z przygotowaniem uroczystości odpustowych, Bożego Ciała i innych oraz uświetniają je swoim śpiewem.

Działalność społeczna członków zespołu prowadzona jest i znana od początku istnienia „Śniatyczanek”. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy wybudowano świetlicę, która do chwili obecnej jest miejscem spotkań i działalności kulturalnej. Koło współpracuje z jednostką OSP i szkołą ze Śniatycz oraz innymi instytucjami z terenu gminy.

KGW jest prężnym ogniwem w kultywowaniu tradycji, obrzędów i zwyczajów ludowych, które wplecione w teraźniejszość oraz pejzaż kulturowy miejscowości przypominają nam o sobie. Dzięki pracy, pasji i działalności członków zespołu tradycje regionalne są zawsze żywe i zachowane od zapomnienia.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30