Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Zespół Śpiewaczy Śniatyczanki

Zespół Śniatyczanki ze Śniatycz założony został w 1976 roku przez Panią Kazimierę Dworniczak – pasjonatkę kultury ludowej, i nauczycielkę w miejscowej szkole podstawowej. Dzięki pasji, ofiarności i poświeceniu animatorów życia kulturalnego funkcjonuje do dzisiaj. W zespole Śniatyczanki zrzeszeni są również twórcy ludowi: malarz, rzeźbiarz, poeci piszący teksty piosenek (śpiewanych przez zespół), muzycy oraz osoby zajmujące się wyplataniem koszyków, kobiałek, wyrobem ozdób, haftem.

Dużą rolę w propagowaniu działalności ludowej odgrywają kiermasze i festiwale folklorystyczne, w których uczestniczą członkowie zespołu Śniatyczanki. Systematycznie biorą udział w różnego rodzaju imprezach reprezentując Gminę Komarów-Osada. W ramach wojewódzkiego konkursu z okazji „Dni miejscowości” członkowie zespołu, zostali uhonorowani dyplomem i nagroda pieniężną. Zespół aktywnie uczestniczy w organizacji dożynek gminnych, które są okazją do zaprezentowania strojów ludowych, zwyczajów oraz ukazania obrzędowości ludowej. Członkowie zespołu specjalizują się w wypieku pięknych korowajów, których tajniki wykonywania przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Prowadzą liczne pokazy, np. pieczenia chleba, korowajów, wykonywania ozdób choinkowych czy wielkanocnych oraz wyplatania koszyków czy kobiałek z wikliny, sitowia lub trzciny. W repertuarze śpiewaczym zespołu znajdują się pieśni ludowe i obrzędowe związane z życiem miejscowości, a także pieśni kościelne, którymi zespół uświetnia uroczystości zgodnie porą roku i kalendarzem liturgicznym. Działalność społeczna członków zespołu prowadzona jest i znana od początku istnienia Śniatyczanek. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy wybudowano świetlicę, która do chwili obecnej jest miejscem spotkań i działalności kulturalnej. W 2007 roku Zespół Śpiewaczy „Śniatyczanki” za działalność artystyczną został uhonorowany tytułem Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada.

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30