Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Jubileusz X-lecia Klubu Seniora "Legenda"

 Seniorzy z Komarowa obchodzili w tym roku X Jubileusz swojej działalności.17 października 2013r. odbyło się uroczyste spotkanie Klubu Seniora „Legenda”  działającego przy Samorządowym Ośrodki Kultury w Komarowie-Osadzie.Działalność „Legendy”, to przede wszystkim działalność artystyczna, więc nie zabrakło również twórców i artystów z Gminy Komarów-Osada, przedstawicieli zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich, a także osób działających w poprzednich latach w Klubie.
Jubileuszowa biesiada była okazją do wręczenia medali „Zasłużony dla Gminy Komarów-Osada”, które wręczyła Pani Wójt wraz ze Starostą Powiatu Zamojskiego, Radnym Rady Powiatu Zamojskiego i Sekretarzem Urzędu Gminy. Seniorzy otrzymali również od Władz Gminy okolicznościową statuetkę i bukiet kwiatów. Pani Wójt skierowała wiele ciepłych słów pod adresem naszych jubilatów, życząc im dalszej, równie owocnej współpracy, dobrego zdrowia i wielu sukcesów. Członkowie Klubu Seniora wyrazili swą wdzięczność składając bukiet kwiatów na ręce Pani Wójt Wiesławy Sieńkowskiej.

Klub Seniora "Legenda"

Klub Seniora „Legenda” przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie prowadzi działalność kulturalną od 3.10.2003 roku i stanowi kontynuację dawnego chóru z 40-letnią tradycją.

Seniorzy corocznie biorą udział w wielu imprezach o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym prezentując bogaty repertuar wokalny, recytatorski oraz wystawiają swoje prace na przeglądach twórczości plastycznej i rękodzieła seniorów.

Czytaj więcej: Klub Seniora "Legenda"
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30