Logo

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie
ul. Rynek 15
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 6153219, 84 6388643, 84 6153102 w. 39

www.sokbib.naszabiblioteka.com

www.sokkomarowosada.naszbip.pl 

Dyrektor: Iwona Pełypyszyn

_____________________________________________________________________________________________

Samorządowy Ośrodek Kultury realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury w oparciu o statut jednostki oraz o Ustawę o upowszechnianiu i prowadzeniu działalności kulturalnej i Ustawy o bibliotekach. Ponadto realizujemy zadania z zakresu upowszechniania sportu.

W skład Ośrodka wchodzą:

  1. Biblioteka Publiczna w Komarowie-Osadzie z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej w Komarowie
  2. Biblioteka Publiczna – Filia w Zubowicach;
  3. Dom Kultury w Komarowie-Osadzie.

 W Ośrodku zatrudnione są:

 Przy Samorządowym Ośrodku Kultury działa:

W Domu Kultury prowadzone są stałe formy pracy:

Samorządowy Ośrodek Kultury współpracuje z amatorskim ruchem artystycznym skupionym głównie wokół Kół Gospodyń Wiejskich będących jednocześnie organizatorami życia kulturalnego w sowich miejscowościach. W/w Koła działają w miejscowościach: Ruszczyzna, Wolica Śniatycka, Antoniówka, Śniatycze, Dub, Komarów Wieś, Janówka, Zubowice, Krzywystok, Kadłubiska.

Dane adresowe: Samorządowy Ośrodek Kultury; ul. Rynek 15; 22-435 Komarów-Osada;

Samorządowy Ośrodek Kultury - Biblioteka: ul. Kościuszki 2; 22-435 Komarów-Osada,

adresy e-mail:

Design by Esteel.pl /// Gmina Komarów-Osada. All rights reserved.