Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Historia

 RYS HISTORYCZNY GMINY KOMARÓW-OSADA

Najstarsza wzmianka źródłowa o Komarowie pochodzi z 1435 roku, kiedy Wieś Komarów stanowiąca własność dziedzica Wawrzyńca, została włączona do erygowanej wówczas parafii w Łabuniach. 
Wieś jednak powstała wcześniej i była lokowana na prawie magdeburskim. W 1578 roku Komarów, zwany wówczas Komorowem był majętnością rozdrobnioną, należącą do siedmiu Komorowskich, Wołkowiskiego, Zamoischkiego i Melcherowiczów.

Właścicielem Komarowa w początku XVIII wieku był Hrabia Michał Wielhorski, ale już w roku 1747 przeszedł na własność Hrabiego Jana Miera starosty tyszowieckiego i kasztelana inflanckiego. W 1748 roku Hrabia Mier uzyskał dla Komarowa prawa miejskie.

 

Po Mierach Komarów przeszedł do Walentego Gołuchowskiego. W 1868 roku Komarów został pozbawiony praw miejskich. W 1872 roku nastąpiła parcelacja dóbr komarowskich, ziemie dworską wykupili przeważnie koloniści z Galicji. Gmina Komarów-Osada zapisała się także w najnowszej historii.
Na terenie gminy Komarów w 1914 roku miała miejsce bitwa XIX Korpusu rosyjskiego z IX i częścią VI Korpusu austriackiego. Bitwa ta była częścią zmagań wojennych, jakie prowadziły 5 Armia rosyjska z 4 Armią austriacką, zakończonych porażką i wycofaniem wojsk rosyjskich w głąb Królestwa Polskiego.

W 1920 roku na polach Wolicy Śniatyckiej rozegrała się ostatnia, a jednocześnie największa w XX wieku bitwa kawalerii polskiej, stoczona przez ułanów 1 Dywizji Jazdy pułkownika Juliusza Rómmla i 1 Armii Konnej generała Siemiona Budionnego. Walczące strony stoczyły ją w szyku konnym z użyciem broni białej. Bitwa zakończyła się sukcesem strony polskiej i przeszła do historii jako bitwa pod Komarowem. 

Także II wojna światowa nie oszczędziła tutejszej ludności. We wrześniu 1939 r. w Komarowie i jego okolicach walczyły oddziały Frontu Północnego z niemiecką 4 Dywizją Lekką. W latach okupacji niemieckiej mieszkańcy Komarowa i gminy podjęli walkę z najeźdźcą. Została utworzona placówka Związku Walki Zbrojnej. Komarowskie wsie dotknęły liczne wysiedlenia, dużą grupę ludności spotkał los nieznany, wiele dzieci podzieliło los Dzieci Zamojszczyzny. W 1942 r. Osada została spacyfikowana i zasiedlona kolonistami niemieckimi. W tym też roku Niemcy przeprowadzili na terenie Komarowa akcję skierowaną przeciwko ludności narodowości żydowskiej. W latach 1918-1975 Ziemia Komarowska należała do powiatu tomaszowskiego. Po reformie w 1975 roku znalazła się w granicach nowo utworzonego województwa zamojskiego, zaś od stycznia 1999 roku wchodzi w skład powiatu zamojskiego województwo lubelskie.

Położenie

Gmina Komarów-Osada licząca 122,79 km2gmina.jpgi ok. 5700 mieszkańców położona jest w części południowo wschodniej województwa lubelskiego. Wchodzi w skład powiatu zamojskiego i jest podzielona na 26 sołectw. Od północy graniczy z gminami Sitno i Miączyn, od wschodu z gminą Tyszowce, od południa z gminami Rachanie i Krynice, od zachodu gminą Łabunie. Gmina Komarów-Osada położona jest w obrębie trzech jednostek fizjograficznych niższego rzędu: Grzędy Sokalskiej, Kotliny Hrubieszowskiej i Padołu Zamojskiego. Grzęda Sokalska i Kotlina Hrubieszowska wchodzą w skład Wyżyny Zachodniowołyńskiej. Część północno-zachodnia gminy, leży w obrębie Padołu Zamojskiego i wchodzi w skład Wyżyny Lubelskiej.
Czytaj więcej: Położenie

Rolnictwo

Produkcja rolnicza skierowana jest na uprawę zbóż, roślin okopowych oraz warzyw. Gmina nie posiada żadnego przemysłu i charakteryzuje się dosyć wysokim poziomem bezrobocia. Wśród działalności pozarolniczej dominują handel i usługi. Ośrodkiem usługowym dla ludności i rolnictwa jest miejscowość Komarów-Osada, położona przy głównym ciągu komunikacyjnym (droga powiatowa Nr 3268L), gdzie mieści się siedziba administracji gminy.

Sołectwa

 

Na terenie Gminy Komarów-Osada funkcjonuje 26 sołectw, w których funkcje sołtysów pełnią:

 

 Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

 1.

Antoniówka

Antos Justyna

 2.

Dub

Szeremeta Andrzej

 3.

Huta Komarowska

Matuszak Jan

 4.

Janówka Wschodnia

Sokołowski Mieczysław

 5.

Janówka Zachodnia

Krosman Waldemar

 6.

Kadłubiska

Kozak Krystyna

 7.

Komarów-Osada

Worobiej Ewelina

 8.

Komarów Górny

Szala Konrad

 9.

Komarów-Wieś

Mazur Ryszard

 10.

Komarów Dolny

Kułaj Tomasz

 11.

Kraczew

Bochen Jadwiga

 12.

Krzywystok-Kolonia

Kasprzak Ryszard

 13.

Krzywystok

Balicka Maria

 14.

Księżostany-Kolonia

Stopa Tomasz

 15.

Księżostany

 

 16.

Ruszczyzna

Pysiewicz Zbigniew

 17.

Sosnowa-Dębowa

Sendecki Andrzej

 18.

Swaryczów

Tomaszczuk Edmund

 19.

Śniatycze

Marucha Jerzy

 20.

Tomaszówka

Borowska Dorota

 21.

Tuczapy

Krzyżanowska Dagmara

 22.

Wolica Brzozowa

Ulanowski Zenon

 23.

Wolica Brzozowa-Kolonia

Bilewicz Grzegorz

 24.

Wolica Śniatycka

Bratko Patrycja

 25.

Zubowice-Kolonia

Szewczuk Anna

 26.

Zubowice

Jakubiak Monika

 

Oświata - informacje

Dane teleadresowe szkół na terenie Gminy Komarów-Osada

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ANTONIÓWCE

 

Antoniówka 78
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153294

P.O. Dyrektora: Anna Powroźnik

 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOMAROWIE-OSADZIE

 

Ul. Kościuszki 2
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153143

Dyrektor: Anna Kupiec-Niedźwiedź

 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŚNIATYCZACH

 

Śniatycze 45
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153159

Dyrektor: Renata Koper

 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZUBOWICACH

 

Zubowice 19
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153301

Dyrektor: Anna Danilewicz

SAMORZĄDOWE PRZEDSZOLE W KOMAROWIE-OSADZIE Z SIEDZIBĄ W ZUBOWICACH

 

Zubowice 19
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153454

Dyrektor: Anna Koszel

 

Podkategorie

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30