Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 159

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy przetargu jest uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej)  na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie...

Kolejny sukces karateków z Komarowa

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 394

25 stycznia 2020 roku w Kąkolewnicy odbył się V Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin.  Wśród 162 zawodników z całej Polski byli też uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie trenujący w Zamojskim Klubie Karate Kyokushin.

Kolejny raz występ naszych uczniów zakończył się sukcesem i miejscami na podium.

Wiktoria Łój -uczennica klasy VII- zajęła  I miejsce w kategorii kata oraz II miejsce w kategorii kumite;
Kacper Jakubczak- uczeń klasy VIa- zajął  I miejsce w kategorii kumite;
Krystian Jakubczak- uczeń klasy Va- zajął  III miejsce w kategorii kata;
Kamil Jakubczak- uczeń klasy III- zajął IV miejsce w kategorii kumite.

Gratulujemy sportowcom i trenerom wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów w sportowej rywalizacji.

Czytaj więcej: Kolejny sukces karateków z Komarowa

Więcej artykułów…

 1. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 2. Zapraszamy na spotkanie informacyjne o termomodernizacji domów jednorodzinnych
 3. XXII Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych
 4. Ostrzeżenie meteorologiczne
 5. Zostały wręczone odznaczenia państwowe
 6. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 7. Zawiadomienie o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2020 rok"
 8. Rekrutacja do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Komarów-Osada w roku szkolnym 2020/2021
 9. Niebezpieczny koronawirus!
 10. Pomoc dla Alicji
 11. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 12. Będzie wydawana żywność unijna
 13. 78 Rocznica Wysiedleń Gminy Komarów-Osada
 14. Sto lat dla Babć i Dziadków
 15. GRUPA MŁODZIEŻY Z GMINY KOMARÓW-OSADA WKROCZYŁA „W INNY WYMIAR”
 16. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 17. Ogłoszenie o III pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 18. Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada o wydaniu w dniu 22.01.2020 r. decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne
 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada
 20. „WIATR W ŻAGLACH” PODCZAS 28. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 21. Propozycje na ferie zimowe w Gminie Komarów-Osada
 22. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
 23. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I kwartale 2020 r. (2)
 24. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 25. Ostrzeżenie meteorologiczne
 26. Wiatr w żagle
 27. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 28. Prośba o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsłudze drobiu
 29. Hej kolęda, kolęda
 30. Odbiór odpadów komunalnych w styczniu 2020 roku
 31. Rozporządzenie Porządkowe Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie organiczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego
 32. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 33. Ostrzeżenie meteorologiczne
 34. Warsztaty plastyczne i konkurs świąteczny
 35. Przedsiębiorco do 31.12.2019 r. dokonaj wpisu do BDO
 36. Sukcesy zawodników Karate Kyokushin z naszej gminy
 37. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 38. Twórcze warsztaty dla Seniorów
 39. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 40. Międzynarodowy sukces karateków z Komarowa
 41. Paczka marzeń
 42. Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej
 43. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
 44. Serdeczne życzenia
 45. Mikołaj w Przedszkolu
 46. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 47. Odbyła się zbiórka krwi dla Alicji
 48. Ostrzeżenie meteorologiczne
 49. Możliwość pozyskania dotacji
 50. Świąteczna Paczka
 51. Dotacja na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
 52. Andrzejki Seniora
 53. Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych ma już swoją siedemnastoletnią tradycję
 54. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 55. Zapraszamy na spotkanie informacyjne
 56. Dzień pracownika socjalnego
 57. Uroczyste otwarcie drogi Zubowice-Kotlice
 58. Pasjonat eksponatów z przeszłości
 59. Ciekawa wystawa graficzna Oli Biszczan
 60. Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 61. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 62. Zapraszamy na Andrzejki Seniorów
 63. ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE KOMARÓW-OSADA
 64. Wielka radość dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
 65. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie
 66. Bezpłatne szkolenia komputerowe
 67. Podziękowano Księgowej GOPS za wieloletnią pracę
 68. Ostrzeżenie meteorologiczne
 69. Minister dofinansował nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
 70. Dzień Edukacji Narodowej
 71. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 72. Poświęcono obelisk "Kolos" w Kraczewie
 73. Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych
 74. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 75. Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 76. Ostrzeżenie meteorologiczne
 77. OGŁOSZENIE o przetargu Śniatycze, Huta Komarowska
 78. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami na rok 2020
 79. Złote Gody 2019 – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 80. Postanowienia nr 181/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 październik
 81. Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób, które chcą pozyskać dofinansowanie na modernizację własnego domu
 82. Złóż wniosek o świadczenie uzupełniające
 83. Zapraszamy do Kraczewa na Święto Pieczonego Ziemniaka
 84. Uczczono pamięć poległych w II Wojnie Światowej
 85. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 13 września 2019 r. o terminie losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (2)
 86. Mała Książka-Wielki Człowiek- ruszył projekt
 87. Startuje Masz Głos - ogólnopolska akcja szkoleniowa
 88. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 10 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania ...w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 89. Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 w Gminie Komarów-Osada
 90. Nasze dziedzictwo
 91. Nasz gmina została objęta strefą czerwoną - obszarem z ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 92. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 93. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - Wyciąg z Obwieszczenia PKW z dni
 94. GMINNO-PARAFIALNE ŚWIĘTO PLONÓW KOMARÓW-OSADA 2019
 95. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 96. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 97. Komunikat dotyczący nowego prawa UE w zakresie zdrowia roślin - Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowania roślin
 98. Ostrzeżenie meteorologiczne
 99. Obchody 99 rocznicy Bitwy pod Komarowem
 100. Ostrzeżenie meteorologiczne
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30