Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Uwaga !!! Został już tylko niecały miesiąc na złożenie deklaracji czym ogrzewamy nasze domy.

  • Sekretariat

Przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2022 r., każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. Natomiast dla nowego źródła ciepła lub spalania paliw, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Na chwilę obecną, z tereny Gminy Komarów-Osada zostało złożonych 35% deklaracji przewidzianych do złożenia do CEEB.

Przypominamy, że deklarację do CEEB można wypełnić:

  • bez wychodzenia z domu, w postaci deklaracji on-line na stronie internetowej: ceeb.gov.pl,
  • w formie papierowej wysyłając pocztą bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada (formularze do pobrania poniżej).

Deklarację należy wypełnić dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz należy uwzględnić wszystkie źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  (Dz. U. z 2022 r., poz. 438) za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Więcej informacji można uzyskać:

https://zone.gunb.gov.pl/

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Klauzula informacyjna

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30