Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia

  • Sekretariat

Wójt Gminy Komarów-Osada

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 12 października 2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia:

- Śniatycze, część nieruchomości (parter budynku) po byłej szkole podstawowej o powierzchni 319 m 2 , z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia „W Dobrej Wierze”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 12.10.2021 roku do dnia 02.11.2021 roku.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

(-) Wójt Gminy Komarów-Osada

Wiesława Sieńkowska

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30