Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Rolniku!  Zmiana przepisów prawa

Rozpoczął się powszechny spis rolny.

Zgodnie z nowymi przepisami każdy rolnik ma obowiązek samodzielnie spisać swoje gospodarstwo w formularzu na stronie spisrolny.gov.pl

W siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada zapewniamy bezpłatny dostęp do sprzętu komputerowego przy którym można spełnić swój obowiązek spisowy.

Pod numerem tel. 22 279 99 99 można zgłosić brak możliwości samodzielnego spisania własnego gospodarstwa. W takim przypadku  skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy który pomoże telefonicznie wypełnić formularz spisowy.

 

Spiszmy się jak na rolników przystało!

 

all4web
odśwież

A+ A A-

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W GMINIE KOMARÓW-OSADA

 • Sekretariat

Szanowni Państwo Rodzice!

W związku z sytuacją epidemiczną panującą na terenie kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komarów-Osada przygotowały szereg procedur związanych z bezpiecznym przebywaniem na terenie obiektów oświatowych. Procedury zostały przygotowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie placówki oświatowe są należycie przygotowane, by nauka w systemie stacjonarnym mogła odbywać się w warunkach bezpiecznych. Na potrzeby uczniów i nauczycieli do wszystkich placówek oświatowych trafiły środki ochrony indywidualnej w postaci płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, przyłbice i maseczki.

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY.

 • Za pośrednictwem  dziennika elektronicznego rodzice oraz uczniowie są informowani o wszystkich szczegółowych procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w  danej placówce oświatowej.
 • W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji wewnątrz szkoły, w miarę możliwości techniczno - architektonicznych są udostępnione wszystkie wejścia do budynków.
 • Poszczególne oddziały (klasy) w miarę możliwości będą korzystały z jednej sali dydaktycznej. Nauczyciele będą przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi salami.
 • W czasie przerw uczniowie będą przebywali w wyznaczonym dla danego oddziału obszarze. Zostanie również ustalony harmonogram przebywania podczas przerw na zewnątrz obiektu szkoły.
 • Przed wejściem do szkoły oraz na korytarzach są umieszczone pojemniki z płynami dezynfekującymi.
 • Dyrektorzy placówek oświatowych mogą podjąć decyzję o konieczności noszenia przez uczniów maseczek zakrywających usta i nos podczas przebywania na korytarzu oraz w innych częściach wspólnych obiektu szkoły.
 • Korzystanie ze stołówki szkolnej odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem dla poszczególnych oddziałów.
 • Organizowane przez szkołę zajęcia pozalekcyjne ograniczone będą do niezbędnego minimum.
 • Lekcje wychowania fizycznego w miarę możliwości (przy odpowiednich warunkach atmosferycznych) będą odbywały się na zewnątrz szkoły z unikaniem bezpośredniego kontaktu między uczniami.
 • Szkoły nie będą organizowały wyjść grupowych uczniów oraz wycieczek szkolnych.
 • Wejście rodzica na teren obiektu szkoły będzie wiązało się z zasłonięciem ust i nosa oraz dezynfekcją rąk.
 • Ze względu na ograniczenie do minimum zagęszczenia uczniów w szkole korzystanie ze świetlicy  powinno odbyć się tylko w sytuacji, kiedy jest to rzeczywiście niezbędne.
 • Na potrzeby uczniów korzystających z dowozu do szkoły opracowana została procedura bezpieczeństwa, która zostanie przekazana uczniom i rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia w czasie zajęć szkolnych wyznaczony pracownik szkoły zobowiązany jest do odizolowania ucznia w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu i poinformowania dyrekcji, która następnie wezwie rodziców do niezwłocznego odebrania dziecka. W razie konieczności dyrektor informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu.

Wyżej przedstawione procedury oraz obostrzenia mogą zostać zmodyfikowane w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju.

Troską nas wszystkich jest to, aby Państwa dzieci – najmłodsi mieszkańcy naszej gminy czuli się w szkole i przedszkolu bezpiecznie, a ich codzienne funkcjonowanie podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczych było pełne radości, związanej z przebywaniem ze swoimi nauczycielami oraz rówieśnikami.

Obecny rok szkolny różni się pod wieloma względami od lat poprzednich. Mierzymy się z nowymi wyzwaniami, które zmusiły nas do życia w nowej rzeczywistości ze względu na pandemię koronawirusa. Pamiętajmy o przestrzeganiu wszystkich zaleceń sanitarnych, które obowiązują na terenie placówek szkolnych, jak i poza nią. Jesteśmy przekonani, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie placówek oświatowych w tradycyjnej formie.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30