Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

  • Sekretariat

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 roku egzaminy ósmoklasistów odbędą się w dniach od 16 do 18 czerwca 2020r.

 

Harmonogram egzaminów:

16 czerwca 2020 r. (wtorek) - język polski - godz. 9:00, czas trwania 120 min.

17 czerwca 2020 r. (środa) - matematyka - godz. 9:00, czas trwania 100 min.

18 czerwca 2020r. (czwartek) - język obcy nowożytny - język angielski godz. 9:00 czas trwania 90 min.

Uczniowie, którzy z różnych względów m.in. zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w pierwszym  terminie wyznaczono termin dodatkowy  na 7-8-9 lipca 2020 r.

7 lipca (wtorek) język polski - godz. 9:00

8 lipca (środa) matematyka - godz. 9:00

9 lipca (czwartek) język obcy nowożytny język angielski - godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia na egzaminach.

 

 

 

 

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30