Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Wnioski o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest do 30.03.2011!

 

azbest.jpgWójt Gminy Komarów-Osada informuje, że osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Komarów-Osada mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

     Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych w 2011 roku proszone są w terminie do 30 marca 2011 roku złożyć w Urzędzie Gminy Komarów-Osada stosowny wniosek wraz z załącznikami (t.j. m.in. decyzją lub poświadczeniem dokonania zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zamościu).

     Dofinansowanie obejmuje pokrycie w całości kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych, nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

         Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie na zamówienie Gminy Komarów-Osada przez firmę, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Wzór wniosku 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30