Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Przedsiębiorco do 31.12.2019 r. dokonaj wpisu do BDO

  • Sekretariat

Przedsiębiorcy wytwarzający inne odpady niż komunalne oraz przedsiębiorcy pobierający opłatę recyklingową z tytułu oferowanych w swojej placówce toreb foliowych objętych opłatą recyklingową powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa do dnia 31 grudnia 2019 r., mogą jednak prowadzić działalność bez wpisu do dnia jego uzyskania.  Dla spełnienia obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami wystarczające jest złożenie wniosku do końca 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać:

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1032&p1=szczegoly&p2=1232950 lub https://bdo.mos.gov.pl/#ID_SYSTEM_BDO

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30