Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

  • Sekretariat
Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 20 listopada 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży:

-  Dub numerem 124 o powierzchni 1,76 ha;

- Dub numerem 127 o powierzchni 0,38 ha;

- Dub numerem 93 o powierzchni 2,76 ha;

- Komarów Osada numerem 1271 o powierzchni 0,91 ha;

- Dub numerem 33 o powierzchni 0,38 ha.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) upływa z dniem 8 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

                                                 (-) Wiesława Sieńkowska

                                              Wójt Gminy Komarów-Osada

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30