Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Złóż wniosek o świadczenie uzupełniające

 • Sekretariat

UWAGA!

Osoby, które wymagają pomocy osoby drugiej, nie mogą samodzielnie egzystować, powinny złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające do ZUS lub KRUS. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

Takim osobom należy się wsparcie finansowe maksymalnie do kwoty 1 600,00 zł brutto.

Jeżeli ktoś ma mniej niż 1600 zł brutto, to powinien wypełnić stosowny druk wniosku  i złożyć go wraz z zaświadczeniem lekarskim do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do takich  świadczeń lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do ZUS. 

Przykład 1:

 1. Osoba uprawniona do emerytury z ZUS w kwocie 900 zł brutto, otrzyma świadczenie uzupełniające w kwocie nie więcej niż 500 zł. Natomiast osoba, której emerytura przysługuje w kwocie 1300 zł brutto, uzyska świadczenie uzupełniające w kwocie 300 zł.

Przykład 2:

 1. Emerytura rolnicza przyznana w wysokości 1.250 zł brutto, zatem świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie 350 zł.
 2. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przyznana w wysokości 1.100 zł brutto, dodatek pielęgnacyjny wypłacany wraz rentą w wysokości 222,01 zł, zatem świadczenie uzupełniające przysługuje w kwocie 500 zł (do łącznego dochodu nie wlicza się kwoty dodatku pielęgnacyjnego).

Szczegółowe informacje  dotyczące  uzyskania wyżej wymienionego świadczenia można uzyskać w placówkach ZUS lub KRUS oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30