Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

  • Sekretariat

Wójt Gminy Komarów-Osada działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2204)  podaje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 1 sierpnia 2019 roku, godz. 11.00  na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 74, o powierzchni 0,09 ha (księga wieczysta ZA1T/00044337/3prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim).

 Przyczyna odwołania: planowana zmiana przeznaczenia nieruchomości.

Informację  odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Komarów-Osada, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada oraz na stronie internetowej www.komarow.pl.

 

 (-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

 Pełna treść ogłoszenia dostępna jest również pod adresem:

https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1413327

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30