Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu członków izb rolniczych uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych

  • Sekretariat

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w dniu 28.07.2019 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie w godzinach 8.00 do 18.00 zostaną przeprowadzone wybory do rad powiatowych izby rolniczej. Spis członków izb rolniczych uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie udostępniony do wglądu od dnia 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój nr 1, w godzinach 7.30 do 15.30.

W głosowaniu mogą wziąć udział podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizycznych lub 1 ha przeliczeniowych.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30