Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Uwaga mieszkańcy! Kto dociepla budynek mieszkalny może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

  • Sekretariat

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, która wprowadziła tzw. ulgę termomodernizacyjną.

Oznacza to, że z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za  rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Ulga  termomodernizacyjna  dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod  warunkiem,  że przedsięwzięcie termomodernizacyjne   w   tym   budynku zostanie zakończone  w  okresie  3  kolejnych  lat,  licząc  od  końca  roku  podatkowego,  w  którym poniesiono pierwszy wydatek.

Niestety, z  ulgi  termomodernizacyjnej  nie  można  korzystać  w  przypadku budynku  będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (materiały budowlane, urządzenia i usługi).

Katalog wydatków  uprawniających  do ulgi termomodernizacyjnej został  określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku. W załączeniu powyższe rozporządzenie.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2489) https://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=skorowidz/aktprawnydetail&id_akt_prawny=278751

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30