Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Dodatkowe pieniądze dla naszej gminy!!!

  • Sekretariat

Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski i Wicemarszałek Pan Dariusz Stefaniuk wręczyli Wójtowi Gminy Komarów-Osada Wiesławie Sieńkowskiej umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Rewitalizacja centrum miejscowości Komarów-Osada”.
Całkowita wartość Projektu wynosi 6 045 602, 20 zł
- środki pozyskane z Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynoszą 2 638 856,53 zł (co stanowi 43,6 % całej inwestycji),
- środki z budżetu gminy to 3 406 745, 67 zł (co stanowi 56,4 % całej inwestycji).
Przed nami ogłoszenie przetargu i troska o to, aby przetarg zamknął się kwotą, o którą wnioskowaliśmy.

 

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30