Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Dodatkowe pieniądze na drogi

  • Sekretariat

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało naszej gminie środki finansowe w kwocie 721 000,00 na odbudowę dróg uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych.
W dniu 11 marca 2019 r. Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska otrzymała z rąk Marszałek Sejmu Pani Beaty Mazurek i Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, promesy na odbudowę dróg gminnych:

  • Odbudowa drogi gminnej nr 116058L od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Zubowice, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.
  • Odbudowa drogi gminnej nr 110917L od km 0+000 do km 0+880 w miejscowości Ruszczyzna, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.

Bardzo cieszymy się z pozyskanych środków, gdyż z pewnością przyczynią się one do poprawy stanu infrastruktury drogowej w naszej gminie.
Na najbliższej sesji Rady Gminy, radni zdecydują o wprowadzeniu tych zadań do budżetu gminy i zabezpieczeniu udziału własnego.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30